Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Om Karlstads teknikcenter

Karlstads teknikcenter bidrar till svensk kompetensförsörjning genom ett tätt samarbete med näringslivet. Vi bedriver yrkeshögskola, gymnasieingenjörsutbildning och vuxenutbildning i kommunal regi.

Vår historia

Karlstads teknikcenter grundandes i maj 2004 och är ett samarbete mellan offentlig och privat sektor.

Tillsammans med näringslivet

Vår vision är att tillsammans med näringslivet investera i framtiden. Detta gör vi genom att skapa en miljö som knyter samman teoretiska och praktiska studier kopplat till våra samverkande företag.

Om oss

Karlstads teknikcenter bidrar till svensk kompetensförsörjning genom ett tätt samarbete med näringslivet. Vi bedriver yrkeshögskola, gymnasieingenjörsutbildning och vuxenutbildning i kommunal regi.

 

Sidan uppdaterad: 2024-01-26

Hittade du det du sökte på sidan?