Om Karlstads teknikcenter

Karlstads teknikcenter bidrar till svensk kompetensförsörjning genom ett tätt samarbete med näringslivet. Vi bedriver yrkeshögskola, gymnasieingenjörsutbildning och vuxenutbildning i kommunal regi.

Vår historia

Karlstads teknikcenter grundandes i maj 2004 och är ett samarbete mellan offentlig och privat sektor.

Tillsammans med näringslivet

Vår vision är att tillsammans med näringslivet investera i framtiden. Detta gör vi genom att skapa en miljö som knyter samman teoretiska och praktiska studier kopplat till våra samverkande företag.

Om Karlstads teknikcenter

Taggar för sidan

Gymnasieskola
Yrkeshögskola
Näringsliv och företagande
Karlstads teknikcenter

Sidan uppdaterad: 2023-09-27

4 Oktober 2023