Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Asfaltering

Vi utför beläggningsjobb, fräsning och asfaltering runt om i Karlstad. Här lägger vi löpande ut information om beläggningsarbeten.

När vi asfalterar använder vi oss av trafikvakter eller ljussignaler där trafiken behöver dirigeras om. Vi skyltar också för att leda om trafiken på vissa ställen. En del arbeten genomförs nattetid för att det ska påverka trafiken så lite som möjligt.

På vissa gator måste vi först fräsa bort den gamla asfalten och justera höjdnivåerna innan vi lägger på ny. Därför kan det ta lite längre tid på dessa ställen, ibland upp till tre veckor sammanlagt.

Arbete pågår med asfaltering


Marieberg: Seminariegatan, Tingbergsgatan, Lillgatan, Kvarnbergsgatan, förarbeten v.22-23.

Hööksgatan asfaltering preliminärt v. 24

Sommarro, Oldevigsgatan fräsning asfaltering, v.22.

Skåre asfaltering Granlidsvägen v.22

Efterarbeten vingar Södra Kroppkärr; Molkomsvägen, Sjöängsgatan & Kroppkärrsvägen v.22-23.

Henstad start v.24, efterarbeten v.25-26.

Asfaltering 2023

Alster, Vammelvägen

Klar

Färjestad, Stallplatsvägen

Klar

Färjestad, Färjestadsrondellen

Natt juni - juli

Henstad, Brittmässvägen

Juni

Henstad, Ersmässvägen

Juni

Henstad, Korsmässvägen

Juni

Henstad, Kyrkmässvägen

Juni

Henstad, Mårmässvägen

Juni

Hultsberg, Körkarlsrondellen

Natt juli

Kvarnberget, Muraregatan


Marieberg, Hööksgatan

Juni

Marieberg, Kvarnbergsgatan (Älvdalsgatan till Lillgatan)

Maj - juni

Marieberg, Lillgatan (Långövägen till Kvarnbergsgatan

Maj - juni

Marieberg, Tingbergsgatan (Hööksgatan till Lillgatan)

Maj - juni

Marieberg, Seminariegatan

Maj - juni

Norra Kroppkärr, Storsvängen

Augusti - september

Norra Kroppkärr, Stormyrsvägen (Fogdemyrsvgen till Edsgatevägen)

Maj - juni

Norrstrand, Norrstrandsgatan 21 A-D

April

Norrstrand, Vävaregatan (Östra delen)


Norrstrand, Hantverksgatan

Klar

Romstad, Skoghallsvägen (Ullebergsleden till Våxnäsgatan)

September

Romstad, Fagerängsgatan

Juni - juli

Romstad, Skagersviksgatan

Augusti

Romstad, Dalagatan

Augusti

Romstad, Romstads parkgata (Bogårdsgatan till Magdebogatan)

Augusti

Sommarro, Oldevigsgatan

April - maj

Skåre/Stodene, Tuggelitevägen

Augusti

Skåre/Stodene, Sadelvägen

Augusti

Skåre/Stodene, Tygelvägen

Augusti

Skåre/Stodene, Gåsörtsvägen

Klar

Skåre/Stodene, Bolmörtsvägen

Klar

Skåre/Stodene, Malörtsvägen

Klar

Skåre/Stodene, Rådalsvägen

April - maj

Skåre/Stodene, Granlidsvägen och del av Almars färjeväg

April - maj

Alrotsvägen och del av Ekrotsvägen

April - maj

Strand, Idalagatan

April

Strand, Svanågatan

April

Strand, 1:a - 6:e Villagatan

April

Södra Kroppkärr, Kroppkärrsallén

Klar

Södra Kroppkärr, Sjöängsgatan

Maj - juni

Södra Kroppkärr, Molkomsvägen

Maj - juni

Södra Kroppkärr, Kroppkärrsvägen

Maj - juni

Tingvallastaden, Bilanrondellan (Drottninggatan till Hagaleden)

Natt juni - juli

Tormestad, Husbyggaregatan och Tjärngatan

Maj - juni

Vallargärdet, Turkosvägen

Augusti - september

Vallargärdet, Rubinvägen

Augusti - september

Vallargärdet, Topasvägen

Augusti - september

Vallargärdet, Safirvägen

Augusti - september

Viken, Wennbergsgatan

September

Våxnäs, Ventilgatan

Juli

Våxnäs, Hagalundsvägen (Mejerigatan till Ventilgatan)

Juli

Våxnäs, Karmgaterondellen (Karmgatan till Hagalundsvägen)

Natt juli

Arbete pågår med asfaltering

Förarbeten pågår på Pilgatan, Vallvägen, Solhällavägen.

Asfaltering, arbete pågår på Lernäsvägen, Syrsevägen, Stekelvägen, Sländvägen, v. 22.

Områden som asfalteras i maj och juni

Sländvägen, Stekelvägen, Syrsevägen, Lernäsvägen 2-12, Muffgatan, Pilgatan, Vallvägen, Solhällavägen, Backavägen (mellan väg 63 och järnvägsövergången)

Områden som asfalteras i augusti september

Skolgatan (mellan Västbyvägen och Storgatan), Hemmansvägen, Gårdsvägen, Granstigen, Björkstigen, Västbyvägen, Ringvägen, Susan Vinds väg, Sjövägen, Graningevägen 4-20, Villes väg, östra delen av Tegel Anders väg.

Det är ännu inte bestämt när Badplatsvägen ska asfalteras.

Områden som asfalteras i augusti och september

Skruvstavägen mellan Skruvstavägen 51 och Berghagsbågen, Älvgatan, Bobingatan, Hjärpetangatan, Skutbacksgatan, Vikengatan, Krongatan, Ugglebergsgatan, Nytorpsgatan och Skolgatan.

Arbete pågår med asfaltering

Förarbeten Lomvägen, Tegelbruksvägen, Tallstigen, Granvägen, v. 22-23.

Områden som asfalteras i april och maj

Beckasinvägen, Olof Wästlundsvägen, Dalvägen, Tegelbruksgatan och Stationsvägen.

Skattkärrsvägen - mellan rondellen och Beckasinvägen är klara.

Under april och maj asfalteras följande gång och cykelvägar: Hultsberg/Henstad, Gruvlyckan, Våxnäs och Bergvik.

Kronoparken är delvis klar och färdigställs i augusti till september. Ilanda, Norrstrand, Tormestad, Södra Kroppkärr och Norra kroppkärr är klara.

Gång- och cykelvägar i Molkom asfalteras under augusti och september. Skåre är ännu inte tidssatt.

Sidan uppdaterad: 2023-06-02

Hittade du rätt information på sidan?

Innehåll på sida