Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ersättning vid skada

Om du råkat ut för en personskada eller drabbats av en egendomsskada på en kommunal väg eller tomt kan du ha rätt till ersättning.

Kommunens ansvar och ditt egenansvar

I första hand ska du alltid vända dig till ditt försäkringsbolag. Exempel på försäkringar som kan täcka skadan är hem-, olycksfalls- eller fordonsförsäkringar. För att kommunen ska vara skadeståndsskyldig krävs som regel att kommunen har orsakat skadan genom vårdslöshet.

Anmäl skadan via e-tjänst

  • Gör din anmälan via vår e-tjänst. I anmälan ska du förklara hur skadan uppkommit och varför du anser att kommunen gjort fel eller agerat vårdslöst.
  • Bifoga kvitton eller andra dokument i anmälan, som visar din skada och vilka utlägg du har haft för den. Du kan också markera platsen där skadan hände på en karta.
  • Det är en fördel om du har alla bilagor klara och kan bifoga dem direkt i e-tjänsten när du gör anmälan. Du kan även ta ett foto på dokument som du har i pappersformat och sedan bifoga som bilaga i e-tjänsten.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Blankett istället för e-tjänst

Om du inte har möjlighet att göra din anmälan via e-tjänst, hör av dig till Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 och fråga efter en blankett. Blanketten skickar du till:

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Karlstads kommun
651 84 Karlstad

Det går också bra att skanna eller fota blanketten och skicka den till teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se.

Besked i skadeärendet

När din anmälan är utredd kommer du att få ett besked i ärendet.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida