Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ansvar för gator och vägar

Karlstads kommuns vägnät består av kommunala, statliga och enskilda vägar. Det är vägtypen som styr vem som är ansvarig för vägen.

Olika ansvar på olika vägar

I Karlstads kommun har vi 24 mil gång- och cykelvägar, 44 mil bilvägar och 42 mil enskilda vägar som vi ansvarar för. Utöver finns det även många vägar som staten sköter via Trafikverket.

Det är kommunen eller staten som ansvarar för allmänna vägar. Trafikverket ansvarar för E18.

Kommunen ansvarar för de allra flesta vägar och gator i Karlstads centrala delar och tätbebyggt område.

Enskilda vägar ägs av en så kallad väghållare, det kan vara en samfällighet av boende, flera markägare eller en förening. Väghållaren är juridiskt ansvarig för sin enskilda väg. Det betyder att väghållaren ansvarar för underhåll i form av till exempel:

  • snöröjning
  • barmarksunderhåll
  • dammbindning
  • röjning och slåtter

Informationsansvar

Väghållaren ansvarar för att uppdatera den information som Trafikverket har om vägen, till exempel antalet boende längs vägen och trafikbelastningen. Utöver det ansvarar väghållaren för att de som ingår i samfälligheten eller som bor längs vägen är informerade om vad som gäller.

Skötsel och underhåll av enskilda vägar med statsbidrag

Om väghållaren av en enskild väg med statsbidrag inte själv vill sköta driften och underhållet av vägen kan Karlstads kommun gå in som entreprenör. Det innebär att kommunen och väghållaren skriver ett avtal och att kommunen får uppdraget och statsbidraget från Trafikverket. Trafikverket betalar ut statsbidrag till väghållaren för en enskild väg om vägen är öppen för allmän trafik. Det gör Trafikverket för att vägen ska underhållas och ha ett sådant skick att det går att åka på den. Karlstads kommun har hand om skötseln för cirka 125 enskilda vägar med statsbidrag, med sträcka på nästan 430 kilometer. En förutsättning för att kommunen ska kunna sköta den enskilda vägen är att den uppfyller kraven för statsbidrag.

Enskilda vägar utan statsbidrag

Om vägsamfälligheten inte får något bidrag från staten eller kommunen för drift och underhåll så har de heller ingen skyldighet att hålla vägen öppen för allmän trafik. Väghållaren ansvarar själv för skötsel och underhåll.

Bor du vid en enskild väg?

Om du bor vid en enskild väg och undrar lite mer om vad det innebär så kan du läsa på Trafikverkets sida. Du kan också kika i vår folder som vi skickar ut till de som bor vid en enskild väg.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida