Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Alkoholförbud på allmän plats i Karlstad

I vissa områden i Karlstad är det förbjudet att dricka alkohol på allmän plats.

När det är alkoholförbud på en plats betyder det att du inte får dricka vin, öl eller starksprit där. Det gäller bland annat på följande platser:

  • Sandgrundsparken i centrum
  • Museiparken
  • Området runt Wermlandsoperan i Klara
  • Wåxnäsparken i Klara
  • Stadsträdgården i Viken
  • Området runt Nöjesfabriken på Herrhagen
  • Området vid Shell på Nobelplan
  • Området vid Cirkel K på Nobelplan
  • Parkeringen vid Sundsta sporthall
  • Gång- och cykelbron Ankersbron över Pråmkanalen vid Nöjesfabriken

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Områdena med alkoholförbud anges i Karlstads kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter.

Karta

Kartan visar områden i Karlstad där alkoholförbud gäller.

Sidan uppdaterad: 2023-05-17

Hittade du rätt information på sidan?