Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Omsorg och stöd

Dödsfall och begravning

Har du synpunkter på hur Svenska Kyrkan sköter begravningar för personer som inte är medlemmar? Då kan du ta hjälp av kommunens begravningsombud.

Anhörigstöd

Lever du med, eller stödjer en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom, psykisk ohälsa eller missbruk behöver stöd? Oavsett om du är förälder, mor-eller farförälder, syskon, barn, make, maka, partner, sambo eller vän så finns kommunens anhörigstöd till för dig. Anhörigstöd har tystnadsplikt och är gratis.

E-tjänster

Aktuella e-tjänster

Nyheter inom omsorg och stöd

Tre personer samtalar på kontor

Statistik och siffror om Karlstad

Befolkningssiffror och mycket annan statistik kan du hitta i statistikdatabasen eller på någon av våra statistiksidor.

Kontaktcenter svarar på dina frågor

Har du frågor till kommunen? Vill du göra en felanmälan? Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor om vår verksamhet. Vi svarar direkt eller hjälper dig vidare till rätt person.