Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Jobbcenter

Har du sökt och fått ekonomiskt bistånd kan du också få hjälp vid Jobbcenter för att planera hur du ska kunna söka jobb eller börja studera.

Jobbcenter

Avdelningen för integration, försörjning och arbete

Köpmannagatan 2

651 84 Karlstad

Hjälp till jobb eller studier

På Jobbcenter kan du få hjälp med hur du söker jobb. Du kan också få veta mer om studier. Du får göra studiebesök på olika arbetsplatser eller praktisera hos kommunen eller på ett företag.

Jobbcenter är för dig som är mellan 25 till 65 år och har sökt och fått ekonomiskt bistånd. Ibland kan Arbetsförmedlingen hjälpa dig att komma till Jobbcenter.

Vill du få kontakt med Jobbcenter ringer du till Kontaktcenter.

Jobbcenter samordnar arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser inom Karlstads kommun. Vi samarbetar även med många privata företag och föreningar som erbjuder praktikplatser och har rekryteringsbehov. Vi finns alltid med som stöd både till deltagare och arbetsgivare under praktikperioden. Vi anordnar regelbundet företagsträffar och minimässor.

Vill du träffa personer som söker arbete och presentera ditt företag eller vill du veta mer om att ta emot en praktikant från oss? Hör av dig till Jobbcenter via Kontaktcenter.

Jobbspår

Jobbspår är en möjlighet för dig som arbetsgivare att tillgodose ditt företag behov av kompetens för att fortsätta utvecklas och växa. Samtidigt är det en effektiv väg till arbete för personer långt från arbetsmarknaden.

Genom att kombinera utbildning och yrkeserfarenhet skapar Jobbspår långsiktiga anställningar där det finns kompetensbrist.

Jobbspår är en skräddarsydd kombination av utbildning och jobb som tillsammans med handledning löper parallellt genom hela jobbspåret.

Jobbspårs olika delar

  • Behov: Rekryteringsbehov hos en arbetsgivare där kompetenskraven kan anpassas till ett jobbspår. Deltagare från Jobbcenter alternativt Arbetsförmedlingen.
  • Planering: Jobbcenter/Arbetsförmedlingen och utbildningsanordnare utarbetar ett förslag tillsammans med arbetsgivaren som har rekryteringsbehov. Jobbcenter/Arbetsförmedlingen skapar en tidplan och samordnar berörda parter.
  • Matchning: Ansvarig part bjuder in kandidater utifrån kriterier som bestäms av arbetsgivaren. Urval och intervjuer görs av arbetsgivaren.
  • Start: Uppstart med utbildning kombinerat med praktik/arbetsmarknadsanställning. Arbetsgivaren planerar innehållet i utbildningen tillsammans med utbildningsanordnaren. Praktiken och studierna följs upp med berörda aktörer löpande av ansvarig part.
  • Resultat: Arbetsgivaren anställer de deltagare som klarat utbildningen. Målsättningen är att tillgodose arbetsgivarens rekryteringsbehov och att jobbspåret förberett deltagarna så väl att alla är anställningsbara.
  • Avslut och uppföljning: Uppföljning och utvärdering. Vi stämmer av med arbetsgivaren och vad som kunnat göras bättre/annorlunda. Justerar till eventuellt ny start.

Är du som arbetsgivare intresserad och vill veta mer? Kontakta oss på Jobbcenter så berättar vi mer!

Sidan uppdaterad: 2024-05-24

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida