Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Missbruk och beroende

Om du har problem med alkohol, droger eller spel kan du ansöka om stöd. Du kan också ta kontakt med oss om det finns det någon i din närhet som du är bekymrad över.

Både du och dina anhöriga har möjlighet att få stöd och behandling inom Karlstads kommun.

Stöd du kan ansöka om

Så här ansöker du

Du kontaktar oss via Kontaktcenter på 054-540 00 00. När du ringer bokar vi ett möte där du för berätta om dina behov och göra en ansökan.

Behandling

För dig som tänker på att minska eller sluta med ditt missbruk eller beroende och behöver en samtalskontakt. Vi har olika former av behandling; enskilt eller i grupp.

Boendestöd

För dig som behöver stöd i hemmet för att uppnå ett bra vardagsliv. Stödet anpassas efter dina behov.

Kontaktperson

För dig som behöver stöd och hjälp under en period i livet, exempelvis för att kunna delta mer i samhället.

Sysselsättning

För dig med behov av en meningsfull sysselsättning, eller för dig som behöver stöd i att närma dig arbetslivet.

Boenden

Om du har sökt och bedömts ha behov av boende finns flera olika verksamheter och typer av boenden som kan vara till stöd. Om du vill veta mer om de olika verksamheterna så är du välkommen att kontakta oss.

Öppet stöd - ingen ansökan behövs

Anhörigstöd

För dig som har en närstående, familj eller vän, som har ett problematiskt bruk av alkohol, droger eller spel om pengar.

Rådgivning, information och konsultation

Du kan få fem samtal med information kring de behandlingsalternativ som finns. Det här stödet vänder sig till dig som har behov av en kortare rådgivning, information och konsultation om din egen alkohol- eller droganvändning.

Föreningar i Karlstad

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?