Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Nexus - rådgivning och behandling för unga

Nexus vänder sig till dig som är upp till 25 år och har problem med alkohol, andra droger eller spelmissbruk.

Behandlingskonsulenter på Nexus:

Kurt Flyman: 054-540 50 04. E-post: kurt.flyman@karlstad.se

Katri Tanskanen: 054 540 54 48. E-post: katri.tanskanen@karlstad.se

Jonas Svedberg: 054-540 85 79. E-post: jonas.svedberg@karlstad.se

Linda Hultgren: 054-540 52 61. E-post: linda.hultgren@karlstad.se

Besöksadress

Västra Torggatan 18, 2 trappor. Ingång från gågatan bredvid hemslöjdsbutiken.

Behandlingar

På Nexus kan du få kognitiv beteendeterapi (KBT), motivationssamtal, cannabis-samtal, avvärnjningsprogram (HAP) och återfallsprevention. Är du över 18 år kan du få tre samtal på Nexus för att prata om problemen. För att fortsätta efter det behöver en socialsekreterare gå igenom dina behov med dig och fatta beslut om det.

Du är välkommen att kontakta oss för att få information om vår verksamhet. Kontaktuppgifter finns under knappen Kontakt högre upp på sidan.

Sidan uppdaterad: 2023-05-19

Hittade du rätt information på sidan?

Innehåll på sida