Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Psykisk ohälsa

Har du eller någon i din närhet långvarig psykisk ohälsa? Om det dagliga livet påverkas så mycket att det är svårt att få vardagen att fungera har du möjlighet att få stöd.

Stöd du kan ansöka om

Så här ansöker du

Kontakta oss via Kontaktcenter, telefon: 054-540 00 00. Vår telefontid är måndag-fredag 9-10 och 13-14. När du ringer bokar vi ett möte där du får berätta om dina behov och göra en ansökan.

Läs mer om hur ansökan går till.

Här finns exempel på stöd du kan få om du har långvarig psykisk ohälsa.

Boendestöd

För dig som behöver stöd som är anpassat efter dina egna behov för att du ska få ett bra vardagsliv.

Kontaktperson

För dig som behöver extra stöd och hjälp under en period i livet, till exempel för att kunna delta mer i samhället.

Sysselsättning

För dig som behöver en meningsfull sysselsättning, eller för dig som behöver stöd i att närma dig ett arbete.

Boenden

För dig som har ett omfattande behov av vård, stöd och omsorg finns olika boendelösningar.

Öppet stöd - här kan du ta direktkontakt utan ansökan

Anhörigstöd

Det finns stöd för dig som är anhörig eller närstående till en familjemedlem eller vän. som har en psykisk funktionsnedsättning.

Mötesplats Tingvalla

Välkommen till en trivsam mötesplats i centrala Karlstad. Här kan du fika och umgås med andra. Läs mer om Mötesplats Tingvalla.

Personligt ombud Värmland

För dig som behöver stöd när du har kontakt med regionen, myndigheter eller andra funktioner i samhället. Personligt ombud i Värmland är en länsövergripande verksamhet.

Sidan uppdaterad: 2024-06-12

Hittade du det du sökte på sidan?