Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Nyanländ i Karlstads kommun

Vi kan ge stöd till dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och flyttat till Karlstad. Du kan få hjälp via telefon, e-post eller genom att besöka oss. Du får information om hur det svenska samhället fungerar. Till exempel var du kan lära dig svenska, söka arbete eller få en plats i skolan till ditt barn.

Kontakta oss på kommunen

Om du behöver fråga oss något ska du kontakta vårt Kontaktcenter. Då kan du få hjälp med:

 • vägledning
 • information
 • handläggning av enklare ärenden.

Om du behöver tolk

Om du inte kan svenska så bra kan du få stöd av en tolk när du ska prata med till exempel:

 • myndigheter
 • kommunen
 • sjukvården.

Prata med den mottagning eller myndighet som du ska träffa så bokar de en tolk.

Ensamkommande barn

Barn under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan vuxen räknas som ensamkommande barn. Som ensamkommande barn har du rätt att få extra stöd under den första tiden i Sverige. Kommunen utser en god man eller en särskild förordnad vårdnadshavare som ger det stödet.

Stöd i vardagen

Äldreboende och hemtjänst

Om du har uppehållstillstånd är det kommunen som hjälper till med stöd när du blir gammal. Det kan till exempel handla om att flytta till ett äldreboende. Om du vill få hemtjänst eller flytta till ett äldreboende får du prata med en biståndsbedömare. Hen tar sedan tar ett beslut baserat på dina behov.

Om du har problem med alkohol, droger eller spel

Kontakta oss via Kontaktcenter och berätta att du behöver stöd.

Om du mår psykiskt dåligt

Mår du eller någon i din närhet dåligt psykiskt? Om det är svårt att få vardagen att fungera finns det möjlighet att få stöd. Kontakta oss via Kontaktcenter och berätta att du behöver stöd.

Om du utsätts för hot eller våld

Alla typer av våld och hot om våld är förbjudet i Sverige. Detta gäller även inom din familj, i en relation och mellan förälder och barn.

Om du blir eller har blivit utsatt för våld eller hot har du alltid rätt att vända dig till polisen eller till oss på kommunen. Du kan vara anonym. Du måste inte göra en polisanmälan, men du kan få hjälp med att göra en anmälan om du vill det.

Samtalsstöd och rådgivning

Familjehuset

Hos Familjehuset kan du och din familj få gratis stöd i olika situationer. Vi kan hjälpa till om det är problem hemma, till exempel om du som förälder är orolig för ditt barn. Vi har tystnadsplikt och kan erbjuda stöd på olika språk.

Första Linjen

Första Linjen är en mottagning för barn, unga och deras föräldrar och anhöriga. Där kan du få behandling och prata med någon om det som känns jobbigt. Besöken är gratis och alla som arbetar på Första Linjen har tystnadsplikt.

Samtalsakuten

Hos Samtalsakuten kan du få hjälp om du är i en akut livskris och behöver prata med en terapeut. De riktar sig mot personer över 18 år.

Rådgivning om diskriminering

I Sverige ska alla ha samma rättigheter och möjligheter. Du har rätt att bli behandlad som alla andra oavsett din:

 • könsidentitet
 • ålder
 • eventuella religion
 • etniska tillhörighet
 • sexuella läggning
 • eventuella funktionsnedsättning.

Om du upplever att du blivit diskriminerad eller trakasserad kan du kontakta Agera Värmland. De ger juridisk rådgivning och stöd. Det är gratis.

Ekonomiskt stöd

Gå med i en a-kassa

I Sverige finns arbetslöshetskassor som kallas a-kassor. När du får ett jobb kan du bli medlem i en a-kassa. A-kassan kan betala ut pengar till dig som är medlem om du blir arbetslös. Du måste uppfylla vissa krav för att få ersättning.

Stöd och bidrag från Försäkringskassan

Försäkringskassan är en svensk myndighet som hjälper människor med ekonomiskt stöd och bidrag.

Vem som har rätt till bidragen bestäms av lagar och regler som Sveriges riksdag och regering beslutar om.

Ekonomiskt stöd från kommunen

Försörjningsstödet är ett ekonomiskt bistånd från kommunen. Det är ett skyddsnät när du inte kan försörja dig på egen hand, trots att du har försökt. Har du pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar? Då måste du använda dem innan du kan få försörjningsstöd.

Vad krävs för att få försörjningsstöd?

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till. Till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd eller a-kassa.

Sidan uppdaterad: 2024-06-12

Hittade du det du sökte på sidan?