Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Skola för barn som är nya i Sverige

Barn och ungdomar som är asylsökande eller nyanlända med uppehållstillstånd har rätt att gå i förskola och skola i Sverige. Rätten till utbildning gäller oavsett om barnet bor i kommunen under kort eller lång tid.

Barn och ungdomar från Ukraina

Barn och ungdomar från Ukraina har samma rätt till förskola och skola som asylsökande om de:

 • har sökt tillfälligt arbets- och uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet
 • vistas här viseringsfritt i 90 dagar enligt massflyktsdirektivet.

De omfattas däremot inte av skolplikten.

Läs mer om vad som gäller för flyktingar från Ukraina Länk till annan webbplats.

Guide

Ansök om plats i grundskolan för ditt barn

Så här går det till när du ansöker om grundskola för ditt barn:

 1. Hör av dig till Kontaktcenter för att ansöka om skola för ditt barn. Besöksadress: Västra Torggatan 26, Bibliotekshuset
  Telefon: 054 - 540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se
 2. Du och ditt barn får träffa våra lärare på mottagningsenheten. Ni pratar om barnets språk, skolbakgrund, erfarenheter och intressen. Barnets kunskaper kartläggs. Det görs på barnets starkaste språk.
 3. Vi bestämmer vilken årskurs och skola barnet ska börja i.
 4. Du får information om när och hur barnet ska börja skolan.

Kontaktcenter

Besöksadress: Västra Torggatan 26, Bibliotekshuset

E-post: karlstadskommun@karlstad.se

Telefon: 054 - 540 00 00

Om du har frågor

Har du frågor eller funderingar om skolan är du välkommen att ta kontakt med oss.

E-post: nyanlandagrundskola@karlstad.se

Hos Skolverket finns information om vad som gäller kring nyanlända barns och ungdomars rätt till utbildning.

Den svenska skolan

 • Det är gratis att gå i skolan.
 • Förskola för barn som är mellan ett och fem år kostar pengar.
 • I Sverige är det skolplikt. Det innebär att alla barn ska gå i förskoleklass och grundskola.
 • Asylsökande har rätt att gå i skolan från och med höstterminen det år de fyller sex år. Däremot har de ingen skolplikt.
 • Barn som går i grundskola och gymnasieskola kan få modersmålsundervisning i det språk som pratas i hemmet.

Från förskola till gymnasieskola

Förskola: Barn som är ett till fem år

När ditt barn har fyllt ett år kan det vara i förskolan under tiden som du:

 • arbetar
 • studerar
 • aktivt söker arbete
 • är föräldraledig
 • är sjukskriven.

Hur många timmar barnet får vara i förskolan beror på vilken typ av sysselsättning du har. Du behöver ansöka för att få en plats och även betala avgift för platsen.

Från hösten när barnet fyller tre år erbjuds allmän förskola. Ni har rätt till cirka 15 timmars avgiftsfri förskola i veckan under skolans läsårstider.

Information om förskola

Förskoleklass: Barn som är sex år

Från hösten det år barnet fyller sex år går det i förskoleklass. Förskoleklassen ger en mjuk övergång mellan förskola och grundskola. Förskoleklassen är avgiftsfri och eleverna får skollunch.

Information om förskoleklass

Grundskola: Barn som är sju –16 år

På hösten det år barnet fyller sju år börjar det i grundskolan. Grundskolan avslutas det år barnet fyller 16 år. Grundskolan är avgiftsfri och eleverna får skollunch.

Information om grundskola

Gymnasieskola: Ungdomar som är 16–19 år

Efter grundskolan upphör skolplikten, men de allra flesta väljer att gå i gymnasieskolan. Det är svårt att få jobb utan att ha en gymnasieutbildning. På gymnasiet kan du välja mellan olika program beroende på vad du är intresserad av.

Asylsökande som är i gymnasieåldern ska erbjudas plats i en språkintroduktionsklass på gymnasiet. Sådana klasser finns på flera gymnasieskolor i Karlstad.

Information om gymnasieskola

Val av förskola och skola

Sidan uppdateras med nya översättningar inför skolvalet till nästa läsår 2024/2025

Översättningar

School choice for preschool class (förskoleklass)

School choice for 4th grade (årskurs 4)

School choice for 7th grade (årskurs 7)

معلومات عن الاختيار المدرسي لصف المرحلة التمهيدية (förskoleklass)

معلومات عن الاختیار المدرسي للسنة الدراسیة (årskurs 4)

معلومات عن الاختیار المدرسي للسنة الدراسیة (årskurs 7)

Doorasho dugsi ee barbaarinta fasalka cusub (förskoleklas)

Doorasho dugsi fasalka 4raad (årskurs 4)

Doorasho dugsi fasalka 7aad (årskurs 7)

Dibistanhilbijartin ji bo pola pêşdibistanê (förskoleklass)

Dibistanhilbijartin ji bo pola 4 (årskurs 4)

Dibistanhilbijartin ji bo pola 7 (årskurs 7)

针对学前适应班级的选校流程 (förskoleklass)

针对4年级的选校流程 (årskurs 4)

针对7年级的选校流程 (årskurs 7)

ฝ่ายบริหารงานด้านเด็กและเยาวชน (förskoleklass)

การเลือกโรงเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (årskurs 4)

การเลือกโรงเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 (årskurs 7)

Вибір навчального закладу для дошкільного класу (förskoleklass)

Вибір школи для 4 класу (årskurs 4)

Вибір школи для 7 класу (årskurs 7)

Выбор школы для дошкольного класса (förskoleklass)

Выбор школы для 4-ых классов (årskurs 4)

Выбор школы для 7-ых классов (årskurs 7)

Information om Haldor på andra språk

Film om översättning och uppläsning på olika språk

Under "CC/Subtitles" kan du få filmen textad på olika språk.

Sidan uppdaterad: 2023-05-24

Hittade du rätt information på sidan?