Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kriget i Ukraina och omvärldsläget

Kommunen följer löpande utvecklingen i Sverige och omvärlden med anledning av situationen i Ukraina.

Var källkritisk och sprid inte rykten vidare

Vid allvarliga händelser är det vanligt att det sprids vilseledande eller felaktig information. Det kan vara svårt att avgöra vad som är sant. Det är därför extra viktigt att vara källkritisk och att inte sprida rykten vidare. Sprid inte heller information om Sveriges försvar.

Flyktingmottagande

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina är det många som vill hjälpa de människor som drabbas. Vi har samlat information om hur du kan bidra.

Så kan du kan hjälpa till

Det som händer i Ukraina berör vår kommun på flera sätt. Vi ser kontinuerligt över frågor som till exempel rör den allmänna oron, IT- och säkerhet och ekonomi. Kommunen följer läget dels i Ukraina, dels nationellt och förbereder för olika händelseutvecklingar.

När det gäller flyktingar har Karlstads kommun en beredskap för en eventuell större flyktingvåg från Ukraina. Eventuella förberedelser sker i dialog med Migrationsverket, Länsstyrelsen och hjälporganisationer. Migrationsverket ser just nu inget behov av evakueringsboenden i Karlstads kommun.

Om en person fått uppehållstillstånd och blir anvisad ett boende i Karlstad ska kommunen erbjuda service och tjänster till exempel skola för barn.

Barn och ungdomar som har sökt asyl eller tillfälligt arbets- och uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt att gå i förskola och skola i Sverige. Karlstads kommun arbetar vidare med att erbjuda skola för de som finns i Karlstad.

Kommunen har ett särskilt ansvar för ensamkommande flyktingbarn

EU har aktiverat massflyktsdirektivet som innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsländer.

Migrationsverket har vänt sig till kommuner i landet för att få hjälp med boende för flyktingar. Kommunen förbereder och inventerar lokaler för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina som är anvisade av migrationsverket.

Det är Migrationsverket som ansvarar för asylprocessen och det är viktigt att vända sig till dem så fort man kommer till landet. I en nödsituation som inte kan lösas på annat sätt har kommunen det yttersta ansvaret och gör individuella bedömningar kring det akuta biståndsbehovet av mat och logi.

När Migrationsverket är stängt ska man vända sig socialjouren 114 14 som har öppet kvällar och helger. Det är därefter viktigt att vända sig till Migrationsverket när de öppnar igen.

När sedan en person fått uppehållstillstånd och blir anvisad ett boende i Karlstad ska kommunen erbjuda service och tjänster till exempel skola för barn. Karlstads kommun ser nu över hur vi kan stärka beredskapen och samordningen för att kunna ta hand om och ge stöd när flyktingar bosätter sig i vår kommun.

Ukrainabor kan också vistas i Sverige utan att registrera sig hos Migrationsverket men kan inte erhålla hjälp med mat och logi då detta bottnar i att man klarar sig själv ekonomiskt.

Kommunen har ett särskilt ansvar för ensamkommande flyktingbarn.

Länkar

Om massflyktsdirektivet hos Migrationsverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn och ungdomar som har sökt asyl eller tillfälligt arbets- och uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt att gå i förskola och skola i Sverige. De omfattas däremot inte av skolplikten. Även de som är här viseringsfritt i 90 dagar och omfattas av massflyktsdirektivet har rätt till utbildning på motsvarande vis som asylsökande under den tidsperioden.

Utbildning för asylsökande

Det är kommunen där barnet bor som ansvarar för att erbjuda plats. Rätten till utbildning gäller oavsett om barnet bor i kommunen under kort eller lång tid.

Rätten gäller för:

  • förskola
  • förskoleklass
  • grundskola
  • grundsärskola
  • specialskola
  • fritidshem
  • gymnasieskola och gymnasiesärskola, om utbildningen påbörjas innan barnet har fyllt 18 år.

Barn och unga ska tas emot i skolan så snart det är lämpligt utifrån deras personliga förhållande. Mottagandet bör ske senast en månad efter ankomsten till Sverige.

Förskola

För att få en plats i förskolan gäller ordinarie regler kring sysselsättning, ansökan, kötid och avgift. Från hösten det år barnet fyller tre år erbjuds avgiftsfri allmän förskola, cirka 15 timmar i veckan under skolans läsårstider.

Öppen förskola

Vi välkomnar också barn och vårdnadshavare till någon av våra öppna förskolan där ni kan umgås med andra barn och vuxna.

Öppna förskolor

Gymnasieskola

Nyanlända gymnasieungdomar upp till 18 år söker till utbildningen Språkintro som finns på Nobelgymnasiet.

Om introduktionsprogrammet språkintro

Vart vänder jag mig för att få plats i förskola och grundskola?

Vårdnadshavare som önskar plats i förskola, förskoleklass eller grundskola ska höra av sig till kommunens Kontaktcenter. Där får du hjälp med ansökan om det gäller förskola och förskoleklass. Du får vidare kontakt med Mottagningsenheten om det gäller grundskola. Kontaktcenter ordnar vid behov tolk.

Vart vänder jag mig för att få kontakt med gymnasieskolan?

Du som nyanländ gymnasieungdom kan kontakta Mottagarenheten på Nobelgymnasiet direkt. Eller ta kontakt genom kommunens Kontaktcenter.

Kontaktuppgifter till Mottagarenheten Nobelgymnasiet:

Telefonnummer: 054-540 16 77
E-post: ingrid.bergkvist@karlstad.se

Information from the Swedish authorities about what is going on in the region right now and advice on how to manage your concerns.

Emergency information from the Swedish authorities Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som är ny i Sverige på informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(Guide to Sweden and Swedish society)

The brochure If Crisis or War Comes

The brochure If Crisis or War Comes describes how those of us who live in Sweden can become better prepared for the consequences of serious accidents, extreme weather, IT attacks or military conflicts.

Om krisen eller kriget kommer – broschyr flera språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

The brochure If Crisis or War Comes - in other languages Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prata om krig och oro

Oro och rädsla är vanliga reaktioner vid ovanliga situationer. Till exempel vid kriser eller olika typer av hot. Hos Röda korset får du råd kring vad du kan göra för att må bättre. Du får också råd om hur du kan vara ett stöd för människor i din närhet.

Om oro och stress på Röda korsets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisberedskap

På webbplatsen krisinformation.se kan du hålla dig informerad. Där finns samlad information om vad vi vet just nu. Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

www.krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid allvarliga händelser är det vanligt att det sprids vilseledande eller felaktig information och det kan vara svårt att avgöra vad som är sant. Det är därför extra viktigt att vara källkritisk och att inte sprida rykten vidare.

Sprid heller inte information om Sveriges försvar. Varje enskild uppgift om övningar och förflyttningar är pusselbitar för utländska aktörer.

Källkritik på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sociala medier i kriser på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till dem som bäst behöver den. De flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva en tid.

Ju bättre förberedd du är desto större möjlighet har du också att hjälpa andra som inte har samma förutsättningar. Engagera dig och se över din hemberedskap.

Stärk din egen hemberedskap

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum är märkta med skylt. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast.

Läs mer om skyddsrum

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem som snabbt ska uppmärksamma allmänheten om att något allvarligt hänt i närområdet. Exempelvis en gasläcka eller en stor brand.

Varnings- och informationssystemen består av flera delar som information i radio och TV, utomhusvarning, via appar och sms till mobiltelefoner.

Om viktigt meddelande till allmänheten

Lättläst om kriget

Ryssland har startat krig mot Ukraina.
De har invaderat landet.

Det finns information från svenska myndigheter
på webbplatsen krisinformation.se.
Där kan du läsa om vad vi vet
om kriget i Ukraina just nu:

Läs mer lättläst om kriget i Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” på lättläst svenska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2024-05-16

Hittade du det du sökte på sidan?