Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Varningstuta på hustak

Så varnas du - Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) används för att varna och informera allmänheten vid exempelvis gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka. Varnings- och informationssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Myndigheterna använder genast viktigt meddela när det finns allvarliga risker. Det fungerar även vid till exempel elavbrott. Utomhuslarmet används också om Sverige skulle hamna i krig. Allmänheten kan uppmärksammas om VMA på flera sätt;

  • En ljudsignal som sänds utomhus, populärt kallat Hesa Fredrik.
  • Varningsmeddelande via radio och tv.
  • Varningsmeddelande via fast telefon och mobil.
  • Via appar, till exempel 112-appen samt appen Krisinformation

Utomhussignalen

Vid riktigt allvarliga händelser används varningssystemet utomhus för viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Signalen kan användas för varning vid alla typer av faror och är ett komplement till "Viktigt meddelande-information" i radio, TV och via telefon.

Utomhuslarmet hörs i 7 sekunder i taget med 14 sekunders tystnad emellan. När faran är över hörs en annan, längre signal.

Så här ska du agera vid varningsmeddelande

När du hör signalen eller mottar varningen via telefon ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
  • Lyssna på SR P4 Värmland på 103,5 MHz eller se på SVT:s text-TV sidorna 100 och 599
  • Läsa och följa instruktionerna noga.

Test av utomhussignalen

Fyra gånger per år kontrolleras det att signalen Viktigt meddelande fungerar. Det sker klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

När varningssystemet ska testas informerar radio om det. Testet avslutas med den 30 sekunder långa signalen Faran över.

Om du inte hör signalen kan du anmäla det till kommunen. Kommunen kan ansöka om nya tyfoner hos MSB, Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

Läs mer om varnings- och informationssystem på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad: 2022-11-28

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?