Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kamerabevakning

Karlstads kommun kamerabevakar vissa offentliga platser och byggnader. Vi gör det för att förebygga skadegörelse, upptäcka brott och bidra till en ökad trygghet och säkerhet.

Karlstads kommun använder sig av kamerabevakning på ett antal platser, bland annat vid skolor.

Med kamerabevakning vill vi:

  • Öka tryggheten och säkerheten.
  • Förebygga och minska skadegörelse.
  • Förebygga och upptäcka brott.

Tillstånd enligt kamerabevakningslagen och laglig grund

Kommunens kamerabevakning har giltiga tillstånd enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) då sådant tillstånd krävs. I övriga fall sker bevakningen med stöd av den lagliga grunden allmänt intresse. Hanteringen av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning. För att säkerställa behovet av integritet och effektiv bevakning har vi också interna riktlinjer för kamerabevakning.

Tydlig information där vi bevakar

På platser där vi har kamerabevakning sätter vi upp skyltar och information om att platsen är kamerabevakad.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Du har enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning rätt att veta hur dina personuppgifter behandlas. Om du befinner dig i områden där kommunens kameror är uppsatta finns möjligheten att du spelas in. Det spelas inte in något ljud. Det inspelade materialet hanteras endast av Karlstads kommun som endast har möjlighet att använda eller titta på lagrat material vid misstanke om brott. Åtkomsten till materialet är begränsat till ett fåtal tjänstepersoner inom kommunen. Obehöriga har inte tillgång till kamerabevakningsmaterialet, som raderas automatiskt efter 30 dagar.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är teknik- och fastighetsnämnden, Karlstads kommun.

Läs om hur Karlstads kommun hanterar personuppgifter.

Materialet kan överlämnas till myndigheter

Kamerabevakningsmaterialet kan även omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), vilket kan påverka den enskildes rättigheter när det exempelvis gäller att begära ut kamerabevakningsmaterialet.

Kamerabevakningsmaterialet kan även komma att lämnas ut om behörig myndighet begär detta, exempelvis Polismyndigheten.

Frågor

Har du frågor om kamerabevakning i Karlstads kommun, hör av dig till Kontaktcenter, 054-540 00 00.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida