Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Försäkringar

Karlstads kommun har olika slags försäkringar. Du kan ansöka om ersättning om du drabbas av en skada och anser att kommunen är ansvarig för den.

Karlstads kommun har flera former av försäkringar, till exempel:

  • Kollektiv olycksfallsförsäkring för elever i skolan.
  • Kollektiv olycksfallsförsäkring för personer i kommunala boenden.
  • Tjänstereseförsäkring för elever och praktikanter som reser på uppdrag av skolan.

Ersättning vid skada

Om du drabbas av en skada som du anser att kommunen är ansvarig för kan du kräva ersättning. Kommunens försäkringsbolag gör då en utredning om vad som har orsakat skadan.

Läs mer om ersättning vid skada

Olycksfallsförsäkring

Karlstads kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector Försäkring. Försäkringen gäller för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamheter.

Skadeanmälan från och med 1 januari 2022

Skadeanmälan för skador som inträffat 1 januari 2022 eller senare görs till Protector Försäkring. Den skadade personen ska uppsöka läkare eller tandläkare för att få vård och för att dokumentera skadan. Kom ihåg att spara kvitton.

Skadeanmälan görs av vårdnadshavare eller skadad person via Protectors webbplats.

Till skadeanmälan på protectorforsakring.se Länk till annan webbplats.

Försäkringsnummer Protector

Försäkringsnumret är 2695732-1.2

DOKUMENT Kollektiv olycksfallsförsäkring 2022 - Försäkringsbesked.pdf

Vid frågor om anmälan

Telefon: 08-410 637 00
E-post: skador@protectorforsakring.se

Skadeanmälan för skador fram till 31 december 2021

Skadeanmälan för skador som inträffat fram till den 31 december 2021 görs som tidigare till Länsförsäkringar Värmland.

Telefon: 054-775 15 00
E-post: personskada@LFvarmland.se
Postadress: Länsförsäkringar Värmland, Box 367, 651 09 Karlstad

Försäkringsnummer Länsförsäkringar

Försäkringsnumret är 437635

Tjänstereseförsäkring för elever och praktikanter

Karlstads kommun har tecknat en tjänstereseförsäkring för elever och praktikanter hos Europeiska ERV. Försäkringen gäller vid studieresor, skolresor och praktik inom och utanför Sverige.

Uppgifter om försäkringen

Försäkringen omfattar bland annat förlust och försening av bagage, sjuk- och vårdkostnader och reseavvikelser. Du kan läsa mer om försäkringsvillkoren i försäkringsbeviset.

DOKUMENT Tjänstereseförsäkring 2022 - Försäkringsbrev, info.pdf

Försäkringsgivare

Europeiska ERV

Försäkringsnummer

830794930

Dokument att ta med på resan

Eleven eller praktikanten bör ta med sig följande dokument på resan:

  • Ett servicekort (Travel Insurance Card) från försäkringsbolaget. Servicekortet underlättar vid skadeanmälan. Kortet skriver du ut från Europeiska ERV:s webbplats. Länk till annan webbplats.
  • Det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) vid resa utanför Sverige.
    EU-kortet visar att personen i fråga är försäkrad i Sverige, vilket gör det lättare att få tillgång till nödvändig vård vid vistelse i ett annat EU/EES-land. Kortet beställs via Försäkringskassan.

Skadeanmälan

Skadeanmälan görs via Europeiska ERV:s webbplats av vårdnadshavare eller elev. Spara kvitton och andra dokument som styrker alla utlägg.

Kontaktinformation vid skada

ERV Europeiska
Telefon: 0770-457 970

Europeiska ERV:s webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2023-05-25

Hittade du rätt information på sidan?