Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Farliga verksamheter i Karlstad

Vid några anläggningar i Karlstad kan en olycka orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. De har vad som klassas som farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor.

Farlig verksamhet som hanterar stora mängder farliga ämnen kallas Sevesoverksamhet. Kommunen ska ha en särskild plan för räddningsinsatser vid dessa, en kommunal räddningsplan. I Karlstads kommun är denna uppgift överlåten till Räddningstjänsten Karlstadsregionen. De jobbar förebyggande, för att inte allvarliga olyckor ska ske i vårt område.

Information till allmänheten

Karlstads kommun är skyldig att informera dig som bor eller vistas i närheten av farlig verksamhet. Informationen ska bland annat beskriva:

  • vilka risker verksamheten medför.
  • hur du kan skydda dig om en olycka skulle inträffa.

Det är viktigt att du som berörs tar till dig informationen, så att du vet vad du ska göra om något händer.

Information om vilka verksamheter som berörs och hur du ska agera om olyckan är framme hittar du på räddningstjänstens webbplats.

Boende och verksamheter nära oljehamnen

Verksamheten vid St1s anläggning i oljehamnen i Karlstad omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Om en allvarlig olycka skulle inträffa är det främst industriområdet som drabbas. I vissa fall kan boende i området och allmänhet beröras.

För dig som bor eller har verksamhet i närområdet är det viktigt att känna till:

  • vilka risker som finns,
  • vilka säkerhetsåtgärder St1 har gjort för att förebygga olyckor,
  • hur du ska agera om en olycka ändå skulle inträffa.

Sidan uppdaterad: 2023-05-25

Hittade du rätt information på sidan?