Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Tips och produkter som förenklar vardagen

Här kan du få inspiration om smarta produkter som alla kan ha nytta av och som kan öka din självständighet. Ta del av våra digitala inspirationsmiljöer eller vill du hellre klämma och känna på smarta produkter kan du komma till våra inspirationsmiljöer i Karlstad - Det stödjande hemmet och Det vägledande hemmet. Du kan även få tips om hur du kan ha en fortsatt trygg och aktiv vardag.