Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Vintervy mot bostadshus med väggmålning föreställande två vita älgar

Bygga, bo och leva hållbart

E-tjänster

Aktuella e-tjänster

Nyheter inom bygga, bo och leva hållbart

  • Kollektion från välkända stilinspiratörer i Rundgång

    Rundgång i Karlstad lanserar kollektion med elva stilinspiratörer för att motivera fler att handla secondhand och värna om våra gemensamma resurser...
  • Tack till alla som snackar skit!

    Tack till alla Karlstadsbor som spolar rätt och tar det viktiga skitsnacket! Vad menar vi med skitsnack? Jo, att du pratar om vikten av att spola r...
  • Byggvision Molkom på samråd

    En byggvision har arbetats fram för Molkom. Visionen beskriver hur orten och kringliggande platser skulle kunna utvecklas i framtiden. Syftet med b...