Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Avgifter och taxor för bygglov

Kommunen tar betalt för att handlägga din ansökan. Det gäller alla ansökningar, som bygglov, anmälan och förhandsbesked. Priset är baserat på en grundavgift som kommunfullmäktige har bestämt.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Här hittar du exempel på vad bygglov och andra typer av ärenden i Karlstads kommun kostar år 2024. Tänk på att priset kan variera beroende på vilken typ av ärende det är. Ärendet kan bli dyrare än exemplen visar.

Prisexempel på bygglov och andra lov i Karlstads kommun 2024

Vad du ska göra?

Kostnad inkl. startbesked

Nybyggnad av villa mindre än 240 kvadratmeter inom detaljplanerat område

Cirka 32 200 kronor

Tillbyggnad villa mindre än 50 kvadratmeter inom detaljplanerat område

Cirka 8 800 kronor

Attefall tillbyggnad max 15 m²

Cirka 5 200 kronor

Attefall Komplementbyggnad max 30 m²

CIrka 5 200 kronor

Attefall Komplementbostadshus max 30 m²

Cirka 8 800 kronor

Attefall Inredning av ytterligare bostad

Cirka 8 800 kronor

Komplementbyggnad, garage,
carport, förråd mindre än 60 kvadratmeter

Cirka 6 600 kronor


Nyinstallation av braskamin/eldstad

Cirka 1 700 kronor

Byte av kulör, tak- eller fasadmaterial

CIrka 2 900 - 5 800 kronor

Strandskyddsdispens

Cirka 11 500 kronor

Inglasning av befintlig uteplats

Cirka 2 900 kronor

Förhandsbesked för ett enbostadshus

Cirka 8 600 kronor

Mur eller plank vid enbostadshus

Cirka 3 200 kronor


Publiceringsavgift i lovärenden

I alla lovärenden tillkommer alltid en avgift om minst 1 750 kronor för meddelande av beslut och publicering i Post- och inrikes tidningar. Kostnaden kan bli större beroende på hur många grannar som är berörda av lovet.

Andra avgifter kan tillkomma

Fler avgifter kan tillkomma utöver de som du kan läsa om i tabellen. Här är några exempel:

  • Kostnad för att höra grannars synpunkter – tas ut om grannar eller andra berörda ska få tillfälle att yttra sig i ansökan om lov eller förhandsbesked.
  • Planavgift – tas ut vid bygglov för nybyggnation inom vissa områden med detaljplan eller områdesbestämmelser som är upprättade efter 1987. Det kostar till exempel cirka 82 500 kronor för ett enbostadshus, oavsett storlek.
  • Nybyggnadskarta – behövs vid nybyggnad av enbostadshus och kostar cirka 10 500 kronor.
  • Förenklad nybyggnadskarta – behövs för byggnation på tomter utanför detaljplanelagt område eller för kommunalt vatten och avlopp. Kostar cirka 7 600 kronor.

Ta del av mer information om nybyggnadskartor på webbplatsen, eller använd vår e-tjänst för att beställa en nybyggnadskarta.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

  • Utstakning/lägeskontroll – om lantmäteriet behöver komma ut och markera vart huset ska stå. Vi skriver om utstakning krävs i bygglovet. Du kan anlita en privat konsult för uppdraget och då tar kommunen enbart ut stomnätsavgift. Kostnaden beror på byggnadens storlek.
  • Stomnätsavgift – tas ut vid alla ärenden där utstakning krävs, det spelar ingen roll om utstakningen görs av lantmäteriet eller privat konsult. Stomnätsavgiften är 20% av den avgift som kommunen tar för utstakning.

Sidan uppdaterad: 2024-05-22

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida