Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kontrollplan och kontrollansvarig

Här hittar du övergripande information om kontrollplaner och kontrollansvarig men också blanketter och dokument som kan vara till hjälp när du ska ta fram din kontrollplan.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Vad är en kontrollansvarig?

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus.

Blanketten måste laddas ner för att du ska kunna fylla i den.

Vad är en kontrollplan?

För att ditt projekt ska uppfylla de krav på exempelvis säkerhet, tillgänglighet och energi som ställs krävs det att utförandet kontrolleras. Kontrollplan är med andra ord ett dokument som redovisar vad man kontrollerat och ett intyg på att projektet klarar kraven.

Du behöver alltid en kontrollplan vid alla bygglov, marklov, rivningslov och anmälningar. I många fall behöver du även en certifierad kontrollansvarig. Kontrollplanen är viktig för att du ska kunna intyga att du uppfyller plan- och bygglagen.

I vissa fall kan ditt ärende inte börja handläggas förrän du har lämnat in din kontrollplan.

Förifyllda kontrollplaner att utgå från

Nedan finns en blankett för egen ifyllning samt en rad exempelkontrollplaner för olika ändamål som du kan använda när du tar fram en kontrollplan för ditt projekt. I mallarna är vissa uppgifter förifyllda. Ladda ner dem för att fylla i dem.

Behöver du hjälp med mallarna?

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Avvecklingsplan

Vid tidsbegränsade lov krävs alltid en avvecklingsplan.

Sidan uppdaterad: 2024-02-02

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida