Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Så överklagar du ett beslut

Om du vill överklaga ett beslut som gäller ditt eget ärende eller ett där du berörs, så kan du göra det skriftligen. Därefter prövar länsstyrelsen ärendet igen.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Vilka beslut går att överklaga?

Du kan överklaga beslut som du inte håller med om. Till exempel beslut om

 • förhandsbesked
 • bygglov
 • villkor i bygglov
 • rivningslov
 • marklov
 • förrättningsbeslut
 • beslut om påföljder (förelägganden och sanktionsavgifter).

Hur överklagar jag?

Vill du överklaga ett beslut så ska du göra det skriftligt inom fyra veckor från det att beslutet meddelats i tidningar, på den digitala anslagstavlan eller direkt via mejl.

I de beslut där du fått informationen via brev måste du överklaga inom tre veckor. Stadsbyggnadsförvaltningen stämmer av att din överklagan skickats in i tid, därefter prövar länsstyrelsen ärendet.

I din överklagan ska du

 • ange vilket beslut det gäller och ärendets diarienummer
 • förklara varför du tycker beslutet är felaktigt
 • berätta hur du vill att beslutet ska ändras
 • skicka med handlingar som stödjer din åsikt
 • lämna dina kontaktuppgifter, telefonnummer, e-post och postadress.

Skicka din överklagan

Du kan skicka din överklagan via e-post:
karlstadskommun@karlstad.se

eller som brev:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Karlstads kommun
651 84 Karlstad

Hur meddelas besluten?

Besluten meddelas allmänheten via brev, kommunens digitala anslagstavla eller som kungörelser i post- och inrikestidningar. Där hittar du beslut genom att söka på fastighetsbeteckning. Du som själv varit ansökande får ditt beslut direkt via mejl eller brev.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida