Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Bostäder och boendemiljö

Här kan du bland annat läsa mer om hur du ska göra om du vill köpa en tomt av kommunen för att bygga ditt eget hus, vad som gäller för dig som har en tomträtt och vad du ska tänka på för att få en bra boendemiljö i ditt hem.