Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Tomträtter

En tomträtt innebär rätt att använda en fastighet, eller tomtyta, utan att äga den. I Karlstads kommun finns det idag cirka tusen tomträtter där den som nyttjar tomtmarken betalar en avgift i form av avgäld till kommunen. När det gäller privata småhus får tomträttsinnehavaren friköpa marken av kommunen.

Tomträttskontrakt

En tomträttsinnehavare kan teckna avtal med kommunen om att få nyttja marken där huset står. Normalt gäller rätten i 60 år. Sedan 2011 tecknas inte några nya tomträttskontrakt när det gäller småhus. Avgiften för tomträtten kallas för tomträttsavgäld, och den bestäms utifrån olika faktorer.


Vill du friköpa din tomträtt?

En tomträttsinnehavare av småhustomträtt kan friköpa tomträtten från kommunen.

Friköpspriset är 60% av marktaxeringsvärdet på tomträtten, uppräknat med Svensk mäklarstatistiks senaste publicerade index för villor i Karlstad.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?