Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Elnät, bredband och IT

Karlstads El- och Stadsnät distribuerar elen till din bostad och ser till att du får bredbandsuppkoppling via fibernätet. Ett välfungerande bredband är en viktig förutsättning för ett levande och attraktivt Karlstad.

Karlstads kommuns mål för bredband är att:

  • minst 95 procent av hushållen ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s till och med år 2020
  • 98 procent av hushållen ska ha tillgång till minst 1 Gbit/s (1 000 Mbit/s) till och med år 2025.

Karlstads Energi

Karlstads Energi äger och förvaltar elnätet som distribuerar el till alla som bor i centrala Karlstad. De levererar el till 34 000 hushåll och företag.

Det är också Karlstads Energi som äger, driftar och bygger ut Karlstadsbornas eget fibernät, också kallat stadsnät. Ett snabbt, säkert och öppet nät med massor av tjänster och leverantörer att välja bland.

På deras webbplats hittar du mer information om alla olika tjänster samt vilka möjligheter det finns för en anslutning där du bor.

KBAB:s bredband

Bor du i någon av KBAB:s fastigheter så kan du läsa mer om fiber och bredband på deras webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-05-15

Hittade du det du sökte på sidan?