Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kommunal mark

Här har vi samlat vad som gäller för att nyttja kommunal mark. Det krävs ofta tillstånd eller någon typ av avtal med kommunen för att använda kommunal mark för både tillfälliga och långsiktiga verksamheter.