Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Köp och försäljning av kommunal mark

Karlstads kommun är restriktiv med att sälja kommunal mark men kan upplåta mark, det vill säga fortfarande ha kvar ägandeskapet men teckna olika typer av avtal där andra får nyttja den. Vi köper även mark regelbundet för att kunna använda för Karlstadsborna nu eller i framtiden.

Sälja mark till Karlstads kommun

Är du markägare och går i säljtankar? Vi i kommunen är ofta intresserade. Ta kontakt med oss så kan vi prata mer. Här är exempel på mark som kommunen är intresserad av att förvärva:

  • Mark som möjliggör bostadsutveckling
  • Mark för friluftsområden och naturupplevelser
  • Mark som möjliggör nya kommersiella verksamhetsområden

Så går det till

  1. Du tar kontakt med oss där du beskriver marken du vill sälja.
  2. Vi gör en värdering med hjälp av en opartiskt extern värderare. Om kommunen väljer att inte köpa marken delar vi på kostnaden för värderingen. Om kommunen köper marken tar kommunen kostnaden för värderingen.

Den här informationen behöver vi

När du hör av dig vill vi veta:

  • Fastighetsbeteckning på den aktuella marken
  • Markens areal
  • Vad det är för typ av mark, hur den används idag
  • Vilket pris du vill ha

Du kan kontakta oss genom att mejla till teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se
eller ringa till kommunens Kontaktcenter på tfn 054-540 00 00.

Köpa mark av Karlstads kommun


Kommunen säljer främst mark när det kommer till småhus. I andra sammanhang vill vi ofta behålla marken men kan upplåta mark genom till exempel tomträttsavtal och arrendeavtal. Här är länkar till andra sidor där du kan läsa mer om att friköpa tomträtter eller är intresserad av att nyttja kommunal mark.

Om du vill prata med någon om möjligheten för dig eller ditt företag att köpa mark av kommunen är du välkommen att höra av dig via mejl till teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se eller ringa till kommunens Kontaktcenter på tfn 054-540 00 00.

Sidan uppdaterad: 2024-04-12

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida