Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Markanvisning

Här kan du se aktuella och tilldelade markanvisningar. Du kan även göra en intresseanmälan för att få e-post när nya platser blir aktuella för markanvisning.

Intresseanmälan: uppdatering om nya markanvisningar

Om du vill få e-post av oss när nya platser blir aktuella för markanvisning kan du göra en intresseanmälan för markanvisning. Din intresseanmälan innebär inte en köplats eller förtur utan endast att du får mejl med information om nya markanvisningar i aktuellt område. Intresseanmälan är giltig i två år, sedan behöver du förnya den.

E-avrop: Bevaka nya markanvisningar och lägg anbud

För att lägga ett anbud på en markanvisning så går du in på e-avrop.com som är ett upphandlingsverktyg och annonsdatabas.

För att få koll på exakt när en markanvisning kommer ut så kan du göra en bevakning i e-avrop. Bevaka CPV-koderna 70110000, 70122000 och 70320000.

Aktuella markanvisningar

Nu är markanvisningstävlingen inom Kontor- och handelsområdet kvarteret Fanfaren igång

Kartvy över Fanfaren

Karlstad kommun bjuder in aktörer till markanvisningstävling för del av kvarteret Fanfaren (fastigheten Fanfaren 9 och del av fastigheten Fanfaren 1). Läs mer i pdf nedanför.

För fastigheten Fanfaren 9 finns en outnyttjad byggrätt och för del av Fanfaren 1 har kommunen påbörjat en detaljplaneläggning. Karlstad kommun bjuder in aktörer att lämna förslag på byggnation inom fastigheten Fanfaren 9 och del av fastigheten Fanfaren 1.

Kvarteret Fanfaren är beläget vid Tingvallamotet där E 18 och Karl den IX gata möts. Platsen ligger i framträdande läge vid E 18 och bebyggelsen kommer bli synlig för förbipasserande. Skalan på den planerade byggnationen och platsens förutsättningar innebär också att projektet kommer att bli ett landmärke i Karlstad.

Avsikten är att tävlingen ska leda till att en aktör får teckna markanvisningsavtal med kommunen och att det vinnande förslaget ska ligga till grund för framtagande av detaljplan.

Markanvisningstävlingen kommer att ske i två steg, en intresseanmälan utgörande del 1 och ett anbudsförslag utgörande del 2.

Deltagande i markanvisningstävlingen sker via E-avrop, (länk nedanför). Sista dag för intresseanmälan i del 1 är 15 september 2023.

Kommande markanvisningar

Här är markanvisningar som planeras att komma ut inom de närmsta åren.

Västra Eriksberg

Västra Eriksberg kartbild
Västra Eriksberg kartbild

Norr om Bergviks handelsområde, på norra sidan av E18 ligger planområdet Eriksberg. Området är idag till största delen jordbruksmark. Huvuddelen av den befintliga jordbruksmarken är planlagd som industri- och verksamhetsområde. Där ryms olika verksamheter som produktion, lager, verkstäder, serviceverksamhet, partihandel och handel med skrymmande varor. Detaljhandel inryms inte inom området.

Flerbostadshus på Jakobsberg

Beskrivning av vilka byggherrar som ska bygga ollika hus i första etappen av Jakobsberg

I vår nya gröna stadsdel Jakobsberg har vi en tomt för flerbostadshus. Tomten är längst upp till höger i bilden med siffran 11. Marken ligger mitt emot Mariebergshallen och bredvid Regionens hus. Det här området tillhör etapp ett av Jakobsberg, där detaljplanen är klar och byggnation pågår.

Flerbostadshus Skattkärr centrum

I Skattkärr centrum har vi ett markområde på lite drygt 1700 kvadratmeter som är tänkt för bostäder i maximalt fem plan. Sammanlagd BTA om 1800 kvadratmeter. Marken ligger precis intill den nybyggda Tegelparken och är granne med Coop, samt Skattkärrskolan som just nu renoveras. Även utemiljön vid Skattkärrsskolan rustas och det byggs en fin lekmiljö som kan användas av alla barn i området på kvällar och helger.

Idrottshall på Kronoparken

Kartbild som visar var marken för idrottshall ligger.

På Kronoparken intill Klasmossens IP och med närhet till universitetet utreder vi om det går att komplettera med en idrotts- eller aktivitetshall inom gällande detaljplan. Byggrätten har inte utnyttjats fullt och vi ser att det eventuellt kan rymmas en padelhall eller annan idrottshall.

Vi tittar nu på hur det skulle gå att få till en byggnation på bästa sätt inom befintlig detaljplan. Platsen är alltså en liten del av detaljplaneområdet, nere till vänster markerat med Y.

Södra Kroppkärr

Planområdet är beläget inom de östra delarna av Södra Kroppkärr och söder om E18. Det ligger ca 4 km öster om Karlstads centrum. Den allmänna infrastrukturen är utbyggd och bostadsbyggnation pågår. Områdets karaktär kommer påminna om övriga Södra Kroppkärr med i huvudsak bebyggelse i mindre skala.

Utöver mark som ägs av privat exploatör, mark för villabebyggelse och redan anvisade kvarter, kvarstår tre områden för markanvisning (blå markering i kartan).

Bebyggelsen ska utformas som radhus eller flerbostadshus. Se plankarta för bedömning av byggrätternas storlek.

Karta över tomter på Södra Kroppkärr

Redan tilldelade markanvisningar

Markanvisningar som tilldelats och hur länge de löper
Projekt/områdeExploatörFastighetÄndamålFrånTill


Dubbel markanvisning Viken/Väse
LecabViken 2:1
Flerbostadshus
190101231231
Norra Våxnäs
NCCGustavsberg 1:1 och Våxnäs 2:1
Flerbostadshus180401220331
Skåre centrum
LecabÖstra torp :154
Bostäder2104012025 Q1
Småbåtshamn Örsholmsådran
InfrakraftÖrsholmen 1:1
Småbåtshamn170701221231
TullholmssågenKBABViken 2:1
Flerbostadshus210615230430
VälsvikenKaffehuset i Karlstad AB
Del av Välsviken 2:1
Industrispår220502240501
VälsvikenOK Värmland ek. förening
Del av Välsviken 2:1 och 2:2
Drivmedel och handel
221101231031
Södra KroppkärrSonnelids fastigheterDel av Södra Kroppkärr 1:1Bostäder/radhus221101231031

Tabellen syns bäst på en större skärm men det går att scrolla tabellen i sidled.

Markanvisningar på längre sikt

Nedanför kan du se vilka projekt och detaljplaner vi har igång där det kan bli aktuellt med markanvisningar längre fram i tiden.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida