Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Illustrationsbild på gata i Jakobsberg. Personer som går och buss som åker.
Illustration från Sweco Architects.

Illustration från Sweco Architects.

Jakobsberg - etapp 1, infrastruktur, gröna stråk och parker

Första etappen av Jakobsberg är klar. Infrastrukturen är byggd och vi har anlagt nya vägar, gjort om befintliga vägar och parkering. Vi har skapat gröna stråk och parker för så väl människor som djur.

Under hela byggnationens gång är du välkommen att höra av dig med dina frågor och synpunkter till mejladressen jakobsberg@karlstad.se

I den mejlkorgen är det flera medarbetare inom projektet som kan hjälpas åt med att svara på dina frågor och funderingar. Det går också bra att kontakta Kontaktcenter.

Första etappen i en ny stadsdel

När hela stadsdelen är klar kommer den ha plats för cirka 3 500 bostäder, sex nya parker, ett antal lekplatser, ett utegym och 15 hektar ängsmark. Det kommer finnas mobilitetscenter som samlar busshållplatser, cykel- och bilpooler och parkeringsplatser så att det blir lätt att resa grönt.

Gröna stråk och parker

Ett viktigt arbete med den nya stadsdelen är att koppla ihop naturområdena på vardera sida om Rosenborgsgatan. Mariebergsskogen på ena sidan och Jakobsbergsskogen på andra sidan.

illustration av utegym och promenadstråk på Jakobsberg.
Illustrationsbild av utegym och promenadstråk.

 

I det gröna stråket mellan regionens hus och fotbollsplanerna har vi byggt ett utegym, planterat träd och ställt iordning sittplatser. Det gröna stråket blir en länk som ansluter spåren i Mariebergsskogen med spåren i Jakobsbergsskogen. Under sommarnätter anpassas och dämpas belysningen här så att fladdermössen kan flyga fritt. Intill Jakobsbergsskogen har vi satt upp fladdermusholkar.

Den stig som går från fågeltornet på östra sidan av Rosenborgsgatan leder till en park med spänger på den västra sidan av gatan. Under vägen har vi skapat små tunnlar där grodorna kan ta sig igenom. Spängerna genom parken går det möjligt för djuren att röra sig fritt under och det blir ett naturskönt område för rekreation.

Illustration av människor på en spång i en park.
Illustrationsbild av parken med spång.


Vägar, VA, cykelvägar och parkering

Vi har lagt nya vatten- och avloppsledningar och dragit in fjärrvärme till det nya bostadsområdet. Vi har byggt om vägen samt gång- och cykelvägen längs Rosenborgsgatan. Gång- och cykelvägen är nu lite bredare och banan för gående och cyklister är separerad. Vi har bytt belysningen längs sträckan och planterat nya träd längs gatan.

Längs med Mariebergs IP har vi skapat en bättre kanstensparkering. Vi har även anlagt ett antal parkeringsplatser vid infarten till Regionens hus längs Rosenborgsgatan och vid den nya passagen över till Mariebergsskogen.

Från infarten till regionens hus är det nu gång- och cykelväg på båda sidor om Rosenborgsgatan.

Så har vi tänkt med parkering

Kommunen har ställt i ordning ett antal kantstensparkeringar för korttidsparkering, men varje exploatör ska lösa parkeringen för sina bostäder. Vid den nya förskolan är det ett antal platser på gården och några kantstensparkeringar längs med gatan utanför entrén.

Tidplan

  • I oktober 2019 påbörjades arbetet med infrastrukturen.
  • Våren 2020 påbörjades byggnation av bostäder.
  • 2021 färdigställdes förskolan Rödklövern.
  • 2021 färdigställdes kommunens del av projektet, med infrastruktur och gröna stråk.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggnation av infrastruktur som VA, gator, parker och parkering

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Stefan Prochazka, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-10

Hittade du det du sökte på sidan?