Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Flygbild över Välsviken

Välsviken

Välsviken är en växande del av Karlstad och kommunen arbetar med en fördjupad översiktsplan för hela området. Men redan idag finns ett växande handelsområde och ett dubbelspår för järnvägen ska byggas inom ramen för projektet Tåg i tid. Läs mer om utvecklingen i Välsviken via länkarna nedanför.

Flygbild över Välsviken

Välsviken – en ny stadsdel med 2 000 bostäder

Karlstads kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan för Välsviken. Målet är att skapa en attraktiv och levande stadsdel i Välsviken med handel, industri, service, kontor, bostäder, natur, friluftsliv och kulturmiljö. Enligt förslaget finns det plats för cirka 2000 bostäder.

Kartbild som visar området för handel, cirkulationsplatser  och drivmedelsstation öster om Välsvikenleden.

Välsviken - bygghandel och bättre trafikflöde

Ett bygghandelsvaruhus håller på att byggas i Välsviken, på andra sidan vägen om nuvarande handelsområde. För att trafiken i området ska flyta på bättre ska kommunen bland annat bygga två nya cirkulationsplatser och bredda avfartsrampen från E18.

Tåg på väg in på perrongen

Mötesspår i Välsviken

I maj 2020 började Trafikverket att bygga ett mötesspår på järnvägen i Välsviken för att fler tåg ska kunna mötas och möjliggöra för järnvägsanslutningar till industrierna i Välsviken. Mötesspåret stod klart i december 2021.

Sidan uppdaterad: 2024-06-11

Hittade du det du sökte på sidan?