Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Programområde

Zakrisdal - boende för personer med psykisk funktionsnedsättning

På Zakrisdal, fastigheten Manteln 1, har Karlstads kommun byggt ett boende för personer med psykisk funktionsnedsättning. Boendet blev klart för inflyttning hösten 2019.

Om projektet

Boendet är utformat som en radhuslänga uppdelad i två huskroppar för totalt sju lägenheter samt en gemensamhetslokal för både gemensamhetsytor och personalytor.

Tidplan

  • Byggstart sommaren 2018.
  • Klart sommaren 2019.

 

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Nytt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Vem äger marken:

Karlstads kommun.

Vem har byggt:

Karlstads kommun med Peab som entreprenör.

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

Hittade du det du sökte på sidan?