Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Kronoparken - aktivitetsyta

Kommunen vill göra en aktivitetsyta norr om Kronoteket i Kronoparkens centrum.

Om förslaget

Markytan norr om Kronoteket, Kronokolonin 4 ägs av Karlstads kommun. Markområdet är idag planlagt som natur. För att möjliggöra en aktivitetsyta krävs en ändring av gällande detaljplan.

Bedömning

En användning av marken för aktivitetsyta fungerar bra i relation till omgivande skolor och Kronoteket. Områdets värde som natur finns inte kvar med tanke på hur det marken används. Befintlig vegetation i öster bör sparas.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Val av ny lämplig markanvändning
  • Skydda befintlig vegataion i öster.

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan är i ett tidigt skede. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd. Tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

-

Kommunens kontaktperson:
Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen


Sidan uppdaterad: 2024-07-18

Hittade du det du sökte på sidan?