Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Mariebergsskolan Sweco
Mariebergsskolan växer och utökar sin kapacitet. Bild: Sweco

Mariebergsskolan växer och utökar sin kapacitet. Bild: Sweco

Marieberg - utbyggnad av Mariebergsskolan

Karlstad har behov av fler högstadieplatser. Därför utökas nu Mariebergsskolans kapacitet med 120 elevplatser genom en utbyggnad av den befintliga skolan.

120 nya elevplatser

Den befintliga tegelbyggnaden som tidigare användes som idrottshall rivs för att ge plats åt en helt ny utbyggnad. Den nya delen blir anpassad efter verksamhetens behov och önskemål. Tillbyggnaden byggs i två plan och blir totalt 1300 kvadratmeter. Omkring 500 kvadrat i den befintliga skolan byggs om för att anpassas efter tillbyggnaden.

Det blir fyra nya klassrum med tillhörande grupprum och plats för 120 elever. Det blir också en ny hemkunskapssal, en tekniksal, arbetsrum för pedagoger, ny förbättrad matsal som utformas som en restaurang och större uppehållsytor.

Även utemiljön förbättras där det skapas trevligare och större hängytor för eleverna.

Inredning och tegelvägg återbrukas

Mycket av inredningen i den gamla idrottshallen har återbrukats innan rivning och fått nytt liv i andra skolor och förskolor i kommunen. Även en del av den gamla tegelytterväggen återbrukas och bevaras som minne i form av en innervägg i nya matsalen.

Tillgänglighet

För att skapa god tillgänglighet till nya och gamla delar av skolan kompletteras den befintliga norra entrén med en hiss.

Budgeten för projektet är 43 miljoner.

Tidplan

Bygget startade i april 2022 och beräknas vara klart hösten 2023.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Utbyggnad av skola

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun med Skanska som entreprenör

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?