Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Bilden visar ljusbrun tegelbyggnad med en häck framför och träd bakom. Barn leker på gård.
Zakrisdals förskola.

Zakrisdals förskola.

Zakrisdal - ny byggnad åt Zakrisdals förskola

En ny förskolebyggnad ska byggas åt Zakrisdals förskola på Zakrisdal. Bygget startar i september 2023 och den nya förskolan beräknas stå klar i slutet av 2024.

Fjärde konceptförskolan i kommunen

Zakrisdals förskola blir den fjärde förskolebyggnaden som byggs enligt Karlstads kommuns eget koncept. Konceptet har för de senaste två förskolorna utvecklats till att innehålla färre barn per grupp, vilket även är planen här. Förskolan är dimensionerad för 160 barn, men det planeras för 144. Planen är att tre grupper om 40 barn ska delas upp i ytterligare tre grupper, med max 14 barn per grupp.

Förskolan är placerad i anslutning till den tomt där Zakrisdals förskola huserar idag i paviljonger.

Multifunktionella ytor

Tre avdelningar kommer att dela på en groventré. Därifrån går man vidare till gruppens egna del av kapprummet. Via kapprummet nås förskolans mittpunkt - en multifunktionell yta som kan fylla flera aktiviteter. Ytan rymmer bland annat matsal, torgyta, en sagogrotta och ett pedagogiskt kök. I mittpunkten kan stora grupper samlas vid exempelvis terminsavslutningar, föräldrainformation, teateruppvisning med mera. Här kan även mindre grupperingar vistas och bedriva parallella aktiviteter.

Ljusinsläpp från flera håll

Tanken är att mittpunkten ska fungera som en mötesplats där barn och vuxna kan mötas över avdelningsgränser. Här når barnen den egna avdelningen här är spenderas huvuddelen av dagen. Tre avdelningar ligger intill varandra med möjligheter till samverkan kring olika rum. Avdelningarnas placering i gavelläge ger ett fint insläpp av dagsljus och möjliggör utsikt åt flera väderstreck.

Industriellt tema

Pausrum för personal och administrativa lokaler ligger centralt på övervåningen. Interiören ska anspela på ett industriellt tema kopplat till platsens historia med närheten till Zakrisdalsverken, vilket bland annat innefattar en trappa som blir utsmyckad med ett motiv av en lyftkran.

Budget

60 miljoner.

Tidplan

  • Byggstart september 2023.
  • Pålning under 10 arbetsdagar i oktober 2023.
  • Förskolan och halva gården ska stå klara hösten 2024.
  • Rivning av gamla förskolebyggnaden och färdigställande av gård våren 2025.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Nybyggnad av förskola.

Vem äger marken:

Karlstads kommun.

Vem bygger:

Karlstads kommun.

Kommunens kontaktperson:

Patrik Johansson, projektledare.

Sidan uppdaterad: 2024-04-19

Hittade du det du sökte på sidan?