Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden - centrum 2030
Översikt av kommunens plan för Karlstads centrum år 2030.

Översikt av kommunens plan för Karlstads centrum år 2030.

Tingvallastaden - vision för centrum 2030

Bostäder och handel på nuvarande busstationen, 1000 nya bostäder, ett nytt resecentrum, ett spännande grönt torg på nuvarande parkeringen vid pråmkanalen. Det är delar av innehållet i kommunens förslag till utvecklingen av centrala Karlstad, i stadsdelsvisionen för Tingvallastaden.

Se filmen om Karlstads centrum år 2030

Här beskriver vi kommunens förslag på hur Karlstads centrum ska kunna utvecklas fram till år 2030. Följ Elin, Jakob och Amir i Karlstad om mindre än 15 år.

Fem områden ska få nytt liv

Planen innehåller flera delar. Den pekar bland annat ut fem områden som ska utvecklas, det handlar dels om nya resecentrum som gör det enklare att resa till och inom Karlstad och skapar utrymme för nya bostäder vid gamla godsmagasinet. Det handlar även om att området runt nuvarande busstationen blir nya stadskvarter med bostäder och handel, parkeringen vid Pråmkanalen blir en spännande plats som blir en blandning av torg och park. Haga får nya bostäder och trevligare park och området vid biblioteket får stärkt identitet som besöksmål och ska nyttja vattenläget ännu bättre.

Lätt att röra sig

Trafikens roll är en viktig fråga för hur centrum ska utvecklas. I den här planen föreslår kommunen att det ska bli lättare för gående, cyklister och kollektivtrafik att ta sig fram. Det blir till exempel tydligare cykelstråk genom centrum och Hamngatan går från trafikled till trevlig stadsgata med mindre trafik, mer handel, cykelstråk, uteserveringar och mer grönska.

Hamngatan ska bli en plats där man vill vara och en välkomnande entré för alla resenärer som kommer till Karlstad C. Bilar ska kunna till sig till centrum men genomfartstrafiken ska minska och parkeringsplatser koncentreras till infarterna till centrum.

Sammanfattning av visionen

 • Ett nytt resecentrum gör det enklare att resa till och inom Karlstad och skapar utrymme för nya bostäder vid gamla godsmagasinet.
 • Området runt nuvarande busstationen blir nya stadskvarter med bostäder och handel.
 • Parkeringen vid pråmkanalen blir ett spännande grönt torg med bostäder och kontor intill.
 • Haga får nya bostäder och trevligare park.
 • Området vid biblioteket får stärkt identitet som besöksmål och ska nyttja vattenläget ännu bättre.
 • Vi planerar för cirka 1000 nya bostäder i centrum.
 • Det blir lättare att röra sig mellan Stadsträdgården och centrum genom en passage över eller under järnvägen.
 • Det ska bli lättare för gående, cyklister och kollektivtrafik att ta sig fram.
 • Hamngatan går från trafikled till trevlig stadsgata med mindre trafik, mer handel, cykelstråk, uteserveringar och mer grönska.
 • Antalet parkeringsplatser ska vara oförändrat men koncentreras till infarterna till centrum.
Förslag på utformning av torg vid Pråmkanalen
Förslag på utformning av torg vid Pråmkanalen

Tidplan

 • 10 oktober till 14 november 2016 fick Karlstadsborna tycka till om förslaget.
 • Under 2017 har inkomna synpunkter bearbetats och förslaget har kompletterats exempelvis med det vinnande förslaget i arkitekttävlingen för Resecentrum.
 • 18 oktober 2017 godkände stadsbyggnadsnämnden det reviderade förslaget som nu ska vidare till kommunstyrelsen och slutgiltigt godkännas av kommunfullmäktige.
 • 21 december 2017 godkände kommunfullmäktige stadsdelsvisionen för Tingvallastaden.

Sidan uppdaterad: 2024-06-11

Hittade du det du sökte på sidan?