Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Flygbild som visar placering av kommande småbåtshamn
Här ska småbåtshamnen byggas. Bild: Blom

Här ska småbåtshamnen byggas. Bild: Blom

Kanikenäset - småbåtshamn med 108 båtplatser

Magnolia Produktion AB har ansökt om bygglov för att anlägga 108 båtplatser nere vid varvsområdet, i anslutning till de nya bostäderna. Båtplatserna kommer alltså att ligga i anslutning till den befintliga småbåtshamnen. Kommunen beviljade bygglovet 18 april 2018.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggnation av småbåtshamn

Vem äger marken:

Varvet 2 bostäder AB, Karlstads kommun

Vem bygger:

Magnolia Produktion AB

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

Hittade du det du sökte på sidan?