Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Flygfoto över Karlstad

Om Karlstad växer

På den här webbplatsen kan du följa olika projekt från att de börjar planeras tills dess att de eventuellt blir verklighet och står färdigbyggda.

Så utvecklas Karlstad

Karlstad växer och vi utvecklar kommunen för framtidens behov. Ett resecentrum blir navet för allt resande och Karlstad centrum öppnas upp mot Viken och Inre hamn. Torget blir mer levande, Älvpromenaden utvecklas ytterligare och vi får ett snabbusstråk genom staden. Det blir enklare att cykla och gå i Karlstads centrum. Flera nya bostadsområden och stadsdelar växer fram, 10 000 nya bostäder byggs och tätorterna utvecklas.

Varför måste Karlstad växa?

Det är en vanlig fråga idag när vi utvecklar kommunen för framtidens behov. Därför vill vi försöka förklara varför det är viktigt att vår stad fortsätter att växa. Titta på filmen så får du se.

Så läser du webben

Om du använder webbläsaren Internet Explorer 10 kan det vara problem att visa kartan, vi rekommenderar att du använder en senare version av Internet Explorer eller en annan webbläsare.

Projektens namn

I de allra flesta fall inleds rubrikerna med namnet på den stadsdel som är berörd av projektet. Läs mer om Karlstads stadsdelar här.

Kategori

De olika projekten är indelade i kategorier, exempelvis Bostäder och Näringsliv. Vissa projekt finns bara i en kategori, andra ingår i flera. Genom att klicka på de olika kategorierna kommer du att se olika projekt både i kartan och i listan nedanför kartan.

Status

Du kan se i vilken fas respektive projekt befinner sig, vilken status det har. Du kan också sortera bland projekten utifrån status. Detta innebär olika status:

  • Ska utredas: Kommunen har fått ett planuppdrag för att se om det är möjligt att göra en ny detaljplan. Det finns ännu inget förslag.
  • Förslag: Nu är projektet inne i ett planeringsskede. Det finns ännu inga färdiga lösningar, men förslag till detaljplan, planprogram eller fördjupad översiktsplan.
  • Planerad: Det finns en antagen detaljplan för området som visar hur marken kan användas, men allt är inte byggt än.
  • Pågående: Nu håller projektet på att bli verklighet.
  • Klar: Projektet är färdigt.

Vad är inte med?

Externa byggprojekt, där kommunen inte bygger och som inte kräver ny detaljplan fångar vi inte upp.
Mindre byggprojekt som kommunen råder över och som rör drift och skötsel.

Här hittar du information om mindre renoveringar, ombyggnationer och vägarbeten.

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

Hittade du det du sökte på sidan?