Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Fyra personer sitter och äter på en uteservering med stadsvy i bakgrunden
Fyra personer sitter och äter på en uteservering med stadsvy i bakgrunden

Fyra personer sitter och äter på en uteservering med stadsvy i bakgrunden

Ett levande centrum

Karlstads centrum är en viktig del av Karlstad och kommunen arbetar hela tiden tillsammans med olika aktörer för att utveckla centrum och göra det ännu mer trivsamt och levande. De närmaste 15 åren kommer mycket att hända i Karlstads centrum, och det resecentrum som ska byggas vid Karlstad C kommer påverka den utvecklingen till stor del.

Till grund för utvecklingen i Karlstads centrum ligger arbetet med en stadsdelsvision för centrala Karlstad. Läs mer om stadsdelsvisionen och de andra projekten som pågår och planeras i Karlstads centrum nedan.

Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden - centrum 2030

Tingvallastaden - vision för centrum 2030

Bostäder och handel på nuvarande busstationen, 1000 nya bostäder, ett nytt resecentrum, ett spännande grönt torg på nuvarande parkeringen vid pråmkanalen. Det är delar av innehållet i kommunens förslag till utvecklingen av centrala Karlstad, i stadsdelsvisionen för Tingvallastaden.

Liv och rörelse i framtidens Karlstad

Framtidens stad

I projektet "Framtidens stad" har vi frågat både Karlstadsbor och olika aktörer i Karlstad hur de ser på Karlstads centrum. Målet är att skapa ett ännu mer levande Karlstads centrum i framtiden och synpunkterna har bland annat använts i arbetet med stadsdelsvisionen för centrala Karlstad.

Trädgårdslänken Hamngatan

Tingvallastaden - Karlstads resecentrum

Karlstads resecentrum blir ett nav för allt resande och en attraktiv del av staden. Här kommer all busstrafik att kopplas ihop med tågtrafiken och resecentrum binder även ihop Karlstads centrum med Stadsträdgården, Viken och Inre hamn. Resecentrum började byggas 2023 och beräknas stå klart 2027.

Sidan uppdaterad: 2024-01-09

Hittade du det du sökte på sidan?