Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Dialog om Stora torget juni 2016

Tyck till och påverka

Dina erfarenheter och synpunkter är viktiga och vi vill ha en bra dialog med dig som bor och verkar i Karlstad. Under tiden vi planerar olika projekt finns flera tillfällen för dig att vara med och tycka till. Dina synpunkter gör skillnad.

På den här webbplatsen kan du ta del av detaljplaner i Karlstads kommun och tycka till om dem. Vid samrådet och i granskningsskedet har du möjlighet att lämna synpunkter på planerna. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

När det finns möjlighet att tycka till om en plan framgår det på informationssidan om den planen. Där står hur lång tid du har på dig och hur du gör för att lämna dina synpunkter på planen. De planer som just nu går att lämna synpunkter på hittar du länkar till längre ner på sidan.

Övriga synpunkter

Har du andra synpunkter eller idéer som rör utvecklingen av Karlstad men som inte finns i någon pågående planprocess kan du även lämna dem till oss.

Idéer om hur Karlstad kan utvecklas lämnar du som e-förslag.

Vill du lämna en synpunkt, ställa en fråga eller göra en felanmälan?

Just nu kan du tycka till om dessa projekt:

Illustration för översiktsplanen för Karlstads kommun

Översiktsplan 2050

Karlstads kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan för hur Karlstad ska utvecklas fram till år 2050. 18 januari till 4 april 2024 kan du lämna synpunkter på ett förslag till ny översiktsplan, då genomförs det skede som kallas granskning.

Översiktsbild med planområdet markerat

Norrstrand - Skrivaren 6

Kommunen ska pröva att ändra detaljplan. Detta för att möjliggöra en delning av fastigheten Skrivaren 6.

Sidan uppdaterad: 2024-02-19

Hittade du det du sökte på sidan?