Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild över planområdet
Blid från BlomWeb Viewer.

Blid från BlomWeb Viewer.

Kronoparken - utveckling av centrum

Utveckling av Kronoparkens centrum med bostäder och verksamheter.

Vad innebär planförslaget?

Fastigheten Kronjuvelen 1 har ett attraktivt läge för bostäder med god tillgång till service och kommunikationer. En om- och påbyggnad skulle innebära en påtaglig förändring av stadsbilden i centrum. Antal våningar och utformning på byggnaden bör studeras vidare i planarbetet. En solstudie behöver göras för att titta på hur byggnaden påverkar omkringliggande bebyggelse.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Kronjuvelen 1

Vem äger marken:

CIAB och Karlstads kommun

Vem bygger:

CIAB

Kommunens kontaktpersoner:

Sofia Anesäter Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen
Göran Romhed, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-12

Hittade du det du sökte på sidan?