Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Färjestads ridklubb skiss
Skiss som visar nya Färjestads ridklubb. Bild: Sweco.

Skiss som visar nya Färjestads ridklubb. Bild: Sweco.

Färjestad – ombyggnad och tillbyggnad av ridklubb

Färjestads ridklubb ska byggas om och byggas till. Det blir bland annat ett nytt uppvärmt ridhus och stallet ska sedan rymma 50 hästar.

Om projektet

Kommunfullmäktige tog i juni 2018 beslut om att bevilja pengar för en om- och tillbyggnad av Färjestads ridklubb. Ridanläggningen ska rustas upp och byggas ut. Det blir ett nytt ridhus, nytt stall och ny servicebyggnad. Delar av de gamla stallarna ska rivas.

Fallängsvägen har byggts om

Då placeringen av de nya byggnaderna flyttats åt öster innebär att vägen behövde dras om. Därför har omkring 250 meter av vägen fått en ny sträckning, öster om den befintliga sträckningen.

Verksamheten har tillfälliga lokaler

Färjestads ridklubb har nu samlingsrum, toaletter och administrativa delar i paviljonger som står på parkeringen på stallbacken. Ridhuset som är rivet är tillfälligt ersatt med ett ridtält som finns på västra sidan om Färjestads bäcken. Befintliga stallbyggnader behålls tills nya stallet är klart.

Byggnation

Betongväggarna på stallet har lyfts på plats och nu kommer takstommen att monteras. Efter det monteras stommen på det uppvärmda ridhuset. I november kommer stomelement till servicebyggnadens nedre plan på plats. När årets slut närmar sig så kommer taken på stallbyggnaden och ridhuset att färdigställas och därefter får även servicebyggnaden tätt tak under februari 2024.

Nytt uppvärmt ridhus

Det nya stallet som ska byggas dimensioneras för 50 hästar. Det ska även byggas ett helt nytt uppvärmt ridhus med läktare. Det befintliga ouppvärmda ridhuset rivs och ersätts med ett nytt ridhus med motsvarande standard. En uppsittningsplats för funktionshindrade ska byggas. En ny servicebyggnad byggs i två plan med kafeteria, kontor, klubbrum, omklädningsrum och toaletter. Befintliga hagar har försetts med nya staket och dränerats. En helt ny uteridbana med belysning byggdes under hösten 2020.

Tidplan

  • I september 2023 görs gjutningar av grundplattan till stallet. Under oktober och november 2023 kommer stålstommen till ridhuset och betongväggar till stallbyggnaden att lyftas på plats.
  • Bottenplattan till servicehuset gjuts i v.44.
  • Taken på stall och ridhus beräknas vara klara till årsskiftet 2023/2024. Servicehusets tak kommer vara klart första delen av februari 2024.
  • Färdigställandet av byggnaderna beräknas till slutet av 2024.


Fakta om projektet

Typ av projekt:

Om- och tillbyggnad

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun. Entreprenören som bygger är Novab

Sidan uppdaterad: 2024-01-09

Hittade du det du sökte på sidan?