Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Färjestads ridklubb skiss
Skiss som visar nya Färjestads ridklubb. Bild: Sweco.

Skiss som visar nya Färjestads ridklubb. Bild: Sweco.

Färjestad – ombyggnad och tillbyggnad av ridklubb

Färjestads ridklubb ska byggas om och byggas till. Det blir bland annat ett nytt uppvärmt ridhus och stallet ska sedan rymma 50 hästar.

Om projektet

Kommunfullmäktige tog i juni 2018 beslut om att bevilja pengar för en om- och tillbyggnad av Färjestads ridklubb. Ridanläggningen ska rustas upp och byggas ut. Det blir ett nytt ridhus, nytt stall och ny servicebyggnad. Delar av de gamla stallarna ska rivas.

Fallängsvägen har byggts om

Då placeringen av de nya byggnaderna flyttats åt öster innebär att vägen behövde dras om. Därför har omkring 250 meter av vägen fått en ny sträckning, öster om den befintliga sträckningen.

Verksamheten har tillfälliga lokaler

Nu börjar rivningen av det tillfälliga ridtältet. Verksamheten flyttar in i det nya ridhuset i slutet av juni och då är även stallet inflyttningsklart. Paviljongerna kommer att används fram till september när servicebyggnaden är klar för inflyttning.

Flera av hästarna är på sommarbete från midsommar och fram till första veckan i augusti. Under den perioden kommer de gamla stallen att rivas.

Byggnation

De sista arbetena med stall, ridhuset mot norr och servicebyggnad pågår för fullt. Markarbeten och gjutning för det södra ridhuset har påbörjats och stommen att resas i slutet av augusti. Rivning av de gamla stallen sker under juni till augusti och därefter kan platta och skärmtak för gödselcontainrar färdigställas, även delar av ridhuset mot söder.

Nytt uppvärmt ridhus

Det nya stallet som ska byggas dimensioneras för 50 hästar. Det ska även byggas ett helt nytt uppvärmt ridhus med läktare. Det befintliga ouppvärmda ridhuset rivs och ersätts med ett nytt ridhus med motsvarande standard. En uppsittningsplats för funktionshindrade ska byggas. En ny servicebyggnad byggs i två plan med kafeteria, kontor, klubbrum, omklädningsrum och toaletter. Befintliga hagar har försetts med nya staket och dränerats. En helt ny uteridbana med belysning byggdes under hösten 2020.

Tidplan

  • Inflyttning stall och ridhus mot norr sker i slutet av juni.
  • Inflyttning av servicebyggnad under september.
  • Ridhuset mot söder färdigställs under december 2024. Preliminär inflyttning i januari 2025.
  • Stommen till ridhuset mot söder monteras i slutet av augusti.
  • Byggetableringen i norr flyttar till södra delen av anläggningen under september, sedan färdigställs parkering i norr på den ytan som byggbodarna varit uppställda på.


Fakta om projektet

Typ av projekt:

Om- och tillbyggnad

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun. Entreprenören som bygger är Novab

Sidan uppdaterad: 2024-06-11

Hittade du det du sökte på sidan?