Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild över planområdet

Edsgatan - revidering av detaljplan för Edsgatans gård

Ingress

Bakgrund

Fastigheterna Edsgatan 2:32, Edsgatan 2:34 samt del av Stockfallet 1:1 omfattas idag av en detaljplan som vann laga kraft 2021-01-05. I samband med projektering visade det sig att vägen skulle göra ett större intrång i naturen än vad man räknat med samt att ett genomförande skulle bli mycket kostsamt. Det skissades därför på en ny lösning och ett nytt förslag landade i att del av Morgonvägen (gamla Filipstadsvägen) skulle fungera som tillfartsväg för alla nya bostäder. I detaljplanen finns en bestämmelse om att del av vägen enbart ska fungera som gc-väg.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Huvudmannaskap på gatan
  • Vändmöjligheter för sopbil

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan är i ett tidigt skede. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Edsgatan 2:32 mm

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

-

Kommunens kontaktperson:

Marie Janäng, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-11

Hittade du det du sökte på sidan?