Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Illustration av gestaltning av Frödingsparken, ritad av Karin Pettersson
Skiss av nya Frödingsparken.

Skiss av nya Frödingsparken.

Tingvallastaden - Frödingsparken får ny gestaltning

Frödingsparken har fått nya passager, mer blomsterprakt och ljusklot med citat från Gustaf Frödings dikter.

Kulturhistorisk miljö har fått ett lyft

Frödingsparken har blivit en ännu trevligare plats där Karlstadborna kan stanna och njuta, inte bara passera som det ofta varit tidigare. Det är en viktig kulturhistorisk miljö med sitt läge vid den gamla lasarettsbyggnaden och läkarbostaden. Lasarettsbyggnaden, som tidigare även har varit flickskola och brandstation, används nu bland annat som gymnasieskola.

Avskärmning från trafiken och ny placering av dansösen

Kommunen har planterat en låg häck runt parken för att skapa ett tydligare parkrum. På det sättet blir det en avskärmning från vägen så att den inte ska störa parkbesökarna lika mycket. Vi har också tillfört parken ny blomsterprakt i form av perennplanteringar.

Skulpturen "Liten dansös" har fått en ny mer central placering mitt i entréstråket och den gångpassage som har bildats av att gående har gått över gräsmattan är nu en iordningsställd passage.

Stämningsfull belysning

För att skapa trevliga miljöer och för att parken ska kännas tryggare har kommunen ljusat upp parken genom att ta bort höga buskage och införa en ny stämningsfull belysning.

En samling av ljusklot, som vi kallar "Frödings pärlor", har placerats ut i parken. På kloten finns citat från Gustaf Frödings dikter.

Attraktivare sittplatser och uteschack

För att höja parkens vistelsevärde finns nu attraktivare sittplatser och ett uteschackspel.

Tar hand om regnvattnet

I samband med upprutningen av parken har vi samtidigt lagt ner dagvattenmagasin som ska ta hand om regnvatten från området. Det är viktigt för att undvika översvämningar i området vid kraftiga skyfall.

Tidplan

Arbetet började i augusti 2019 och var klart sommaren 2020.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Upprustning av Frödingsparken

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?