Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild över planområdet

Älvåker - ändrad fastighetsindelning längs Trangärdstorpsvägen

Fastighetsägaren ser över möjligheten att omvandla bostadsrättsföreningen och avstycka fastigheten Älvåker 1:22 till 4 separata fastigheter.

Nuvarande förhållanden

Fastigheten är idag bebyggd med en mindre bostadsrättsförening som består av fyra radhus i två plan. Byggnaden ligger nära Klarälven, men med Skogaholmsvägen som skär av mot älven. Parkering sker inom fastigheten med infart från Trangärdstorpsvägen.

Bedömning

Fastigheten är redan bebyggd och någon ytterligare förändring planeras ej. Planändringen syftar till att göra det möjligt att stycka fastigheten till fyra minde fastigheter.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Geoteknik
  • Trafikbuller

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd. Tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Älvåker 1:22

Vem äger marken:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Lena Prieditis, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-04

Hittade du det du sökte på sidan?