Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Siluett över Karlstad

Tyggårdsviken - planprogram

Planering för att utreda möjligheterna att utveckla området med en del nya funktioner och samband.

Nuvarande förhållanden

Tyggårdsviken är ett centralt före detta hamnområde som utvecklats till en ny blandad stadsdel, med industri, handel, restauranger, kontor och bostäder. Området ligger kring Inre hamn som har utvecklats till ett besöksmål. Området omges av vatten och järnvägsspår som bildar barriärer mot omgivningen.

Bedömning

Området är lämpligt för fortsatt stadsutveckling. Med en framtida flytt av kafferosteriet och kringliggande funktioner öppnas en central del av Karlstad för ny markanvändning. Läget är bra, nära resecentrum och Inre hamn. I samband med arbetet med planprogrammet behöver kopplingar till omgivande delar av staden studeras. Området kring Inre hamn har utvecklats positivt och har blivit en uppskattad del av staden. Planprogrammet bör också belysa hur området ska utvecklas på sikt.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Stadsbild
  • Kopplingar mot omgivande stad
  • Trafik
  • Tillgång till grönområden
  • Trafikbuller

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till planprogram är i ett tidigt skede. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd. Tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Planprogram för Tyggårdsviken

Vem äger marken:

Privat och Karlstads kommun

Vem bygger:

-

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-27

Hittade du det du sökte på sidan?