Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Ulleberg flygbild
Ulleberg flygbild

Ulleberg flygbild

Gräsdalen – Ullebergsvägen

Vi förlänger Ullebergsvägen cirka 100 meter och skapar en vändplan för att förbereda för kommande byggnation av bostäder och vårdboende.

Vad ska göras?

  • Förlängning av Ullebergsvägen med cirka 100 meter
  • En vändplan för att förbereda för kommande byggnation av bostäder och vårdboende.
  • Förberedande ledningsarbeten i marken (VA, fiber, el, ev fjärrvärme).
  • Förlängningen av Ullebergsvägen innebär att en del av dagens gång- och cykelväg omvandlas till en bilväg.
  • Rid-/gång/- och cykelvägen som ansluter från väster kommer dras om permanent, en bit innanför dagens sträckning, men kommer inte påverka hästhagen. Här kommer man kunna passera även när arbetet med Ullbergsvägen pågår.
  • En del buskage och träd tas bort när vägen breddas. I stället kommer en ekallé att planteras.

Viktig information

Gående och cyklister kommer inte kunna passera under byggtiden, utan får välja alternativa vägar.

Tidsplan

  • Etapp 1 klar februari 2024: Förlängning av bilväg, ledningsarbeten samt omledning av ridstig
  • Etapp 2 påbörjas tidigast 2025: Asfaltering av väg och plantering av ekallé genomförs efter att exploatörerna byggt bostäder

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Förlängning av väg

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Mathilda Rusman, teknik- och fastighetsförvaltningen

Relaterade projekt

Översiktsbild över planområdet

Gräsdalen - detaljplan för gruppbostad

Man önskar bygga bostäder i form av en gruppbostad på del av Gruvlyckan 1:4.

Översiktsbild över planområdet

Gräsdalen - planerade bostäder söder om Ulleberg

Gräsdalens Fastighets AB önskar bygga fler bostäder inom Gräsdalen 1:7. Fastigheten ligger söder om de befintliga bostäderna vid Ulleberg som samma fastighetsägare renoverat.

Ulleberg flygbild

Gräsdalen - nya lägenheter intill tidigare Ullebergs vårdhem

Fastighetsägaren till fastigheten Gräsdalen 1:8 vill bygga bostäder bredvid de befintliga lägenheterna (tidigare Ullebergs vårdhem). Tanken är att bygga två hus i högst fem våningar. Kommunen har nu tagit fram en ny detaljplan för fastigheten.

Sidan uppdaterad: 2024-03-21

Hittade du det du sökte på sidan?