Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Illustrationsskiss på hur huset kan komma att se ut.
Illustrationsskiss på hur huset kan komma att se ut.

Illustrationsskiss på hur huset kan komma att se ut.

Våxnäs - nya bostäder längs Stenhagsgatan

Detaljplanen möjliggör byggandet av nya bostäder på fastigheten Bjälken 5 längs Stenhagsgatan. Fastigheten är idag planlagd för handel- och kontorsverksamhet. Det planeras ett flerbostadshus på högst nio våningar.

Vad innebär planförslaget?

Detaljplanen gör det möjligt att ersätta nuvarande byggnad med ett flerbostadshus med möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåningen. Fastigheten som är 769 kvadratmeter kan bebyggas med ett niovåningshus med cirka 39 små hyresrättslägenheter, på vardera cirka 30-40 kvadratmeter.

Bilpool och cykelpool

Fastighetsägarens önskemål är att ha 10 stycken parkeringsplatser och en bilpool med två bilar. Det skulle även finnas tillgång till en cykelpool med fem cyklar och ett cykelförråd. Parkeringssituationsfrågan lyftes tidigt av närboende och därför tog kommunen fram en så kallad Grön resplan för området som redovisar hur trafik- och parkeringssituationen kan lösas av fastighetsägaren, samtidigt som den verkar för minskade koldioxidutsläpp.

Tidplan

  • Planen var på samråd 23 juni - 31 augusti 2016.
  • Planen var utställd för granskning 1 november - 18 november 2016.
  • Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 14 december 2016.
  • Beslut om antagande har överklagats och prövas nu av mark- och miljödomstolen.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 19 juli 2017.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Bjälken 5

Vem äger marken:

Karlstads kommun.Tomträttsinnehavare är Varvet Hus 1 AB.

Vem bygger:

Karlstadshus AB och Prepart AB

Kommunens kontaktpersoner:

Lisa Eriksson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

Hittade du det du sökte på sidan?