Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Arkitektritning
Så här kommer huset att se ut.

Så här kommer huset att se ut.

Herrhagen - 68 lägenheter längs Karlagatan

Willhem ska bygga ett flerbostadshus i fyra våningar med vindsvåning på Glasberget längs Karlagatan på Herrhagen. Det ska bli totalt 68 lägenheter och i bottenplan finns möjlighet att ha en butik, restaurang eller kontor.

Vad innebär detaljplanen?

Den framtagna detaljplanen gör det möjligt att bygga ett nytt flerbostadshus i fyra våningar samt vindsvåning. Byggnadens östra fasad placeras i direkt anslutning till Karlagatan, i linje med befintlig byggnad strax norr om planområdet.

I bottenplan är det möjligt att ha så kallade centrumfunktioner så som en mindre butik, restaurang, kontor eller liknande.

Tidplan

  • Planförslaget var föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § från 30 april till 28 maj 2018.
  • Planförslaget var utställt för granskning från 11 oktober till 8 november 2018.
  • Stadsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 23 januari 2019.
  • Detaljplanen vann laga kraft 18 februari 2019.
  • Willhem fick bygglov 19 juni 2019.
  • Tidplan för att bygga huset samt inflyttning är upp till fastighetsägaren att bestämma.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Privat byggprojekt

Vem äger marken:

HB Herrhagsgatan

Vem bygger:

Willhem AB

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

Hittade du det du sökte på sidan?