Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Utomhusarenan på Solstadens sportcenter illustrerad lite från ovan
Flygvy över arenorna som byggts på Solstadens sportcenter. Illustration Sweco.

Flygvy över arenorna som byggts på Solstadens sportcenter. Illustration Sweco.

Arenautveckling – framtidens arenor

Behovet av nya idrottsarenor är stort i Karlstad. Därför bygger vi nu framtidens arenor där utövare och publik kan mötas i en spännande miljö för att stärka idrotts- och besöksstaden Karlstad. Kommunfullmäktige beslutade att satsa 510 miljoner kronor på en inomhusarena, en utomhusarena, en konstgräsplan och att bygga om Tingvalla isstadion till en inomhusarena. Dessa stod klara 2022.

Vad innebär projektet?

I en första etapp planeras det för två arenor och en konstgräsplan på Solstadens sportcenter och att omvandla Tingvalla isstadion till en inomhusarena. Det finns även ett uppdrag att fortsätta utreda möjligheterna till en fotbollsarena och en multiarena.

Läs om planerna, de olika arenorna och deras placeringar runt om i Karlstad via bilderna nedanför.

Läs om planerna, de olika arenorna och deras placeringar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Utveckling av arenor i Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Marcus Ekholm, kommunledningskontoret

Sidan uppdaterad: 2024-06-10

Hittade du det du sökte på sidan?